Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

«Завдання успішного менеджменту – зробити організацію результативною та ефективною в найближчій і довгостроковій перспективі». Іцхак Адізес

Менеджмент – це не професія, це стиль життя. Щоб працювати менеджером треба постійно вдосконалюватися, розширяти горизонт своїх поглядів і думок, мати високу дієздатність.

Якщо ти бажаєш стати провідником в життя програм по досягненню цілей організації, уособлювати собою саму організацію, бути носієм її культури, образу, тоді спеціальність 073 «Менеджмент» – для тебе!

Навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» дозволить студентам здобути необхідні знання та набути відповідні навички у сфері розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, ухвалення та виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організації та здійснення зовнішньоторговельних операцій, використання інструментарію щодо оцінки їх ефективності.

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій чекає на тебе!

УПРАВЛЯЙ СВОЇМ МАЙБУТНІМ З НАМИ!

Форми навчання: Денна (1 рік та 4 місяці) та Заочна (1 рік та 4 місяці)

Освітній ступінь: магістр

Що ви бажаєте знайти?