Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

«Завдання успішного менеджменту – зробити організацію результативною та ефективною в найближчій і довгостроковій перспективі». Іцхак Адізес

Менеджмент – це не професія, це стиль життя. Щоб працювати менеджером треба постійно вдосконалюватися, розширяти горизонт своїх поглядів і думок, мати високу дієздатність.

Якщо ти бажаєш стати провідником в життя програм по досягненню цілей організації, уособлювати собою саму організацію, бути носієм її культури, образу, тоді спеціальність 073 «Менеджмент» – для тебе!

Навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти дозволить студентам здобути необхідні знання та набути відповідні навички щодо прийняття комплексних ефективних управлінських рішень в умовах постійних змін; координації командної роботи та вміння вирішувати конфлікти; організації ефективної системи обміну інформацією; розроблення ефективної системи мотивації; формування та розвиток організаційної культури.

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій чекає на тебе!

УПРАВЛЯЙ СВОЇМ МАЙБУТНІМ З НАМИ!

Форми навчання: Денна (1 рік та 4 місяці) та Заочна (1 рік та 4 місяці)
Освітній ступінь: магістр

Що ви бажаєте знайти?