Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Запрошуємо Вас на освітню програму «Бізнес-адміністрування», де Ви отримаєте професійні компетенції, необхідні в області аналізу та управління діяльністю компаній, засвоїте інструменти управління реальними процесами в сфері бізнесу, що передбачають проведення досліджень та здійснення інновацій. Зміст освітньої програми «Бізнес-адміністрування» зорієнтований на збалансоване поєднання теорії та практики, здобуття академічних знань та прикладене застосування навичок, які Ви отримаєте під час навчання.

Студенти програми беруть участь у глобальних професійних конкурсах і кейс-чемпіонатах з можливістю подальшого працевлаштування у провідні українські та топові міжнародні компанії. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою, активно залучаються до організації Міжнародного конкурсу реклами «Do.It Ads», завдяки чому здобувають реальні навички проджект менеджменту, організації зв’язків з громадськістю та експертизи робіт разом із професіоналами, тим самим формуючи реальні фахові навички. Усім студентам, що беруть участь в університетських, національних та міжнародних конкурсах, фестивалях, чемпіонатах та челенджах надається меторингова підтримка.

Будемо раді бачити Вас в числі наших студентів!

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з бізнес-адміністрування, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками прийняття управлінських рішень, адміністрування бізнес-процесів, формування бізнес-моделей, ідентифікації та вирішення проблем стратегічного розвитку компанії.

Особливості змісту програми:

 • формування навичок стратегічного фінансового менеджменту в контексті  прийняття ефективних управлінських рішень;
 •  застосовування математичних методів та моделей для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту;
 • етичні та професійні стандарти та ін.

Якісне навчання визначають також:

 • рівень інструментально-технологічного менеджменту (реальне управління бізнес-процесами та проектами);
 • сучасне програмне забезпечення;
 • професійна бізнес-аналітика;
 • консультації від експертів-практиків по проектам компаній.

Актуальні прикладні дисципліни:

 • Інформаційні системи і технології в економіці;
 • Прогнозування та моделювання у соціально-економічних системах;
 • Економічне управління підприємством;
 • Бізнес-моделі компанії;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Управління змінами;
 • Методологія наукових і прикладних досліджень в економіці, тощо.

«Гнучкі» технології навчання.

Поєднання елементів класичної бізнес-освіти і online-технологій дозволяють вибудувати індивідуальну траєкторію навчання зайнятих в бізнесі слухачів (case-studies, тренінги, проектні роботи, вебінари, майстер-класи).

Магістр з бізнес-адміністрування підготовлений для роботи корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, закладах вищої освіти, академічних установах і займати в них керівні посади.

Форми навчання:

Денна та Заочна (1 рік 4 місяці)

Освітній ступінь: Магістр

Бажаємо успіху при вступі на нашу програму.

Що ви бажаєте знайти?