Боняр Світлана Михайлівна

Боняр Світлана Михайлівна

В.о.декана факультету управління і технологій

Професійна діяльність:

1998 – 2001 роки асистент кафедри перевезень і маркетингу Київського інституту водного транспорту (перейменовано в Київську державну академію водного транспорту (КДАВТ)). 

У вересні 2001 року переведена на посаду старшого викладача КДАВТ. 

З січня 2003 року підвищена на посаду доцента кафедри перевезень і маркетингу КДАВТ. 

З квітня 2011 року переведена на посаду професора кафедри Перевезень і маркетингу КДАВТ.

З 2007 року по 2014 рік була заступником декана факультету Економіки транспорту КДАВТ. 

3 2013 по 2015 роки виконувала обов’язки завідувача кафедри Перевезень і маркетингу; Маркетингу, транспортних технологій і логістики КДАВТ.

З 2014 по 2016 роки – виконувала обов’язки декана факультету Економіки транспорту; Управління та технологій КДАВТ.

2016 – 2021 декан факультету Управління і технологій Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного (перейменовано в Державний університет інфраструктури та технологій).

З квітня 2021 року – виконую обов’язки декана факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій.

Освіта та кваліфікація:

1992-1997рр. Київський торговельно-економічний університет, Економіка підприємства. Отримала спеціальність економіст підприємства.

2019-2020 рр. Державний університет інфраструктури та технологій, 073 Менеджмент, ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування», магістр менеджменту.

2019-2020рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, 28 Управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування, ОПП «Державне управління», магістр.

З червня 2001 року кандидат економічних наук. 

З жовтня 2005 року присвоєно звання доцента кафедри Перевезень і маркетингу.

З квітня 2011 року доктор економічних наук.

З січня 2013 року професор кафедри перевезень і маркетингу.

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузі управління та адміністрування, зокрема менеджмент, маркетинг, логістика,  економіко-організаційні процеси підприємств, зокрема підприємств транспорту та інфраструктури.

Автор понад 100 наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях. 

Автор та співавтор 8 монографій, основні з них: «Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України» (2014), «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» (2015); «Проблеми становлення та перспективи розвитку публічного адміністрування в Україні» (2019), «Інноваційний розвиток транспорту України: кластерний підхід» (2020).

Співавтор 4 підручників із маркетингу з грифом МОН України, навчального посібника «Сучасні концепції трансферу знань». 

Брала участь у науково-дослідних роботах на замовлення Державного департаменту морського і річкового транспорту України; Міністерства освіти і науки України; АТ «Укрзалізниця» (2019).

2019- 2021рр. голова Спеціалізованої вченої ради К 26.820.05 Державного університету інфраструктури та технологій з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Є головним редактором редколегії Збірника наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 

Під керівництвом захищено 6 кандидатських дисертації. 

Експерт рівнів досконалості Української асоціації якості (за моделлю досконалості EFQM) (з 2014 р).

Член Української логістичної асоціації (з 2014 р.). 

Дійсний член (академік) Транспортної академії України (з 2016 р).

Відзнаки та нагороди:

Подяка ректора Державного університету інфраструктури та технологій (2020 р.) 

Грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.) 

Подяка в.о. ректора Державного університету інфраструктури та технологій (2018 р.) 

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015 р.) 

Грамота Голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (2012 р.)

Персональні наукові профілі:

Google Scholar

ORCID

Що ви бажаєте знайти?