ДОБКІНА Катерина Робертівна

ДОБКІНА Катерина Робертівна

Декан юридичного факультету Інституту управління, технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій

У 2004р. закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Юридичний факультет, та здобула кваліфікацію – спеціаліст юрист, отримала диплом з відзнакою.

У 2012р. захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 

У 2014р. отримала вчене звання доцента кафедри правосуддя.

У 2017р. отримала диплом члена-кореспондента Транспортної Академії України. 

У 2018р. отримала диплом дійсного члена Транспортної Академії України.

У 2020р. захистила докторську дисертацію (спеціальність 12.00.01 – Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень).

На науково-педагогічній роботі з 2004 року. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри правосуддя Юридичного факультету КДАВТ. 

З 2008 року виконувала обов’язки заступника декана. 

З 2017 по сьогодні – декан Юридичного факультету ДУІТ.

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузі цивільного, договірного права та альтернативного вирішення спорів. Автор понад 100 наукових праць, з яких 3 монографії, а також понад 10 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібника (1 з грифом МОН України). 

Є одним із співавторів Науково-практичного коментаря Закону України «Про вищу освіту». 

Була відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи «Аналіз та розробка нормативно-правових актів з метою імплементації деяких актів ЄС» за замовленням класифікаційного товариства Регістр судноплавства України. 

Виконую активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів (підготовлено 2 кандидата наук). Заступник головного редактора наукового журналу DICTUM FACTUM.

Нагороджена Подякою Головного управління освіти і науки Облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Що ви бажаєте знайти?