КОВБАТЮК Марина Володимирівна

КОВБАТЮК Марина Володимирівна

Директор інституту управління, технологій та права

Професійна діяльність:

1987-1990 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Кустанайського сільськогосподарського інституту;

1990 – 1993 рр. – аспірант кафедри економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету;

1994 рік – старший викладач кафедри статистики і аналізу господарчої діяльності Кустанайського сільськогосподарського інституту; 

1995 – 1996 рр. – старший викладач кафедри економіки водного транспорту Київського філіалу Одеської державної морської академії;

1996 – 2003 рр. – доцент кафедри економіки і менеджменту Київського інституту водного транспорту Одеської державної морської академії (реорганізованого в Київську державну академію водного транспорту (Постанова КМУ №1970 від 14.12.1998, Наказ МОУ №467 від 29.12.1998р.);

2003 – 2016 рр. – зав. кафедри економічної теорії Київської державної академії водного транспорту;

2017 – 2022 рр. – зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного університету інфраструктури та технологій.

З квітня 2023 року в.о. директора Інституту управління, технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки за сумісництвом. 

Освіта та кваліфікація:

Має три вищі освіти за спеціальностями «Бухгалтерський облік та аналіз господарчої діяльності» (1987), «Менеджмент» (2020), «Міжнародні економічні відносини» (2023).

З 1993 року кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями». Диплом КН №003129.

У 1999 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і менеджменту. Атестат ДЦ №000055.

У 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії. Атестат 12ПР №011395.

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 30 років.

Наукова діяльність:

Автор понад 215 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі десять навчальних посібників та одинадцять монографій. За результатами проведених досліджень має більше двадцяти свідоцтв авторського права на твір.

Сфера наукових інтересів – теоретичні основи та прикладні аспекти міжнародної економічної діяльності та економічної безпеки підприємств в умовах сталого розвитку.

З 2013 по 2016 рік – член спеціалізованої вченої ради К 26.110.02 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2019 по 2021 ріквчений секретар спеціалізованої вченої ради К 28.820.05 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Підготувала трьох кандидатів економічних наук, які успішно захистили кандидатські дисертації.

Член редакційної колегії наукового фахового видання категорії «Б» – Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління».

Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників” з 2018 року (посвідчення № 351).

Наукові профілі:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1149-6537

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56060951900

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAS-4513-2020

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HhFCvssAAAAJ&hl=uk

Відзнаки та нагороди:

Грамота ректора Київської державної академіі водного транспорту за багаторічну і плідну працю по підготовці висококваліфікованих спеціалістів водного транспорту та з нагоди дня працівника освіти (2001 рік)

Грамота ректора Київської державної академії водного транспорту за довголітню сумлінну працю з підготовки фахівців в галузі водного транспорту (2006 рік)

Подяка ректора Державного університету інфраструктури та технологій за добросовісну, сумлінну працю, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок в підготовку студентів і забезпечення розвитку ДУІТ (2019 рік)

Подяка ректора Державного університету інфраструктури та технологій за вагомий особистий внесок в підготовку фахівців для транспортної інфраструктури України та високопрофесійну реалізацію обов’язків Голови Вченої ради Інституту управління, технологій та права (2021 рік)

Що ви бажаєте знайти?