СКОК Павло Олександрович

СКОК Павло Олександрович

Проректор з наукової роботи Державного університету інфраструктури та технологій.

Кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти.

Народився 20 червня 1979 року у смт. Понорниця Коропського району, Чернігівської області. 

У 2000 році закінчив Полтавський військовий інститут зв’язку. 

2000 – 2005р.р. – командир навчального взводу, командир навчальної роти, заступник начальника штабу військової частини А3775 смт. Десна, Чернігівської області. 

2006 – 2007р.р. – агент з нерухомості в компанії “Благовіст” 

2007 – 2009р.р. – начальник департаменту комерційної нерухомості інвестиційної компанії “ТА – ГРУП” 

2009 – 2012р.р.  займався підприємницькою діяльністю. 

У 2014 році отримав повну вищу освіту в Київському політехнічному інституті за спеціальністю “Телекомунікації”. 

2012 – 2015р.р. – проректор з адміністративно-господарської роботи в ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” 

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розвиток механізмів державного управління інтеграційними процесами у сфері надання освітніх послуг”. 

2015 – 2016р.р – проректор з навчально-виховної роботи та соціально-економічних питань Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. 

2016р. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Київського національно торгово-економічного університету. 

2017р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Академії муніципального управління.

2021р. – отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій.

З 2017 по 30.06.2021 року та з 20 грудня 2022 року – проректор з наукової роботи Державного університету інфраструктури та технологій.

Нагороди

 • Почесна Грамота ректора Українського Державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (наказ №356 від 10.03.2015)
 • Подяка Київського міського голови (наказ №93297 від 11.02.2016)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ №146 від 24.05.2015р.)
 • Подяка ректора Державного університету інфраструктури та технологій (наказ № 05-04-185/з від 04.10.2017)
 • Почесна Грамота Київського міського голови (наказ №818 від 14.11.2018)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ №166 від 25.04.2018 року)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ №76-к від 14.02.2019 року)
 • Присвоєно почесне звання Заслужений працівник освіти України (указ Президента України № 731/2019 від 03.10.2019)
 • Відмінник освіти (наказ МОНУ №150-к від 15.06.2020)
 • Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (наказ №855-к від 25 11.2020 року)

Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (наказ МОНУ №71-к від 19.02.2021 року)

Наукова діяльність: наукові статті, патенти на винаходи

Наукові роботи

 • Скок П.О. Сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг / П.О.Скок. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 8
 • Скок П.О. Аналіз сучасного стану освітніх послуг як фактора впливу на конкурентноспроможніть нації / П.О.Скок // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2014. – № 2. – С. 160–163.
 • Скок П.О. Стандартизація у сфері освіти та інтеграційних мобільних потоках / П.О.Скок // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 265-271.
 • Скок П.О. Інструменти інтеграції вищої освіти України у європейський простір / П.О.Скок // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 333-340.
 • Скок П.О. Методологічні та організаційні проблеми державного регулювання у сфері вищої освіти / П.О.Скок // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 242, Вип. 230. – С. 104-107.
 • Скок П.О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках / П.О.Скок // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2016. – №20. – С.30 – 32.
 • Скок П.О. Ризики впровадження фінансових інновацій в банках / П.О.Скок // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – 2016. – №10. – С. 41 – 44.
 • Скок П.О. Експортно-кредитні агентства в системі фінансових механізмів торговельної політики держави / П.О.Скок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – Вип. 21. – С. 173 – 176.
 • Скок П.О. Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва / П.О.Скок // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. –Вип. 10. – С.229 – 234.
 • Скок П.О. Міжнародна конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів: диплом учасника м.Старобільск, 20-21 жовтня 2016.
 • Скок П.О. Основні механізми й інструменти фінансово-економічної політики держави / П.О. Скок // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Вип.13. – С. 24-31.
 • Скок П.О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях / П.О. Скок // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2016. – №21. – С. 26 – 30.
 • Скок П.О. Міжнародна науково-практична конференція «Технологія 2017: диплом учасника, 21-22 квітня 2017р. / Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2017
 • Скок П.О. ІІ Міжнародна науково-практична конференція: диплом учасника «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»: Київ-Суми, МДУ, 26-28 квітня 2017.
 • Skok P.O. Financial instruments of state support provided to enterprises in european union countries / P.O.Skok // International journal of innovative technologies in economy. – 2017. –№ 1(7).–pp. 42 – 46.
 • Скок П.О. Фінансовий аспект оптимізації логістичної діяльності транспортного підприємства / П.О.Скок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2018. – № 1. – С. 124-128.
 • Скляренко І.Ю. Скок П.О. Электронное обучение как инновационный метод подготовки будущих специалистов транспортной отрасли / Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій: матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції, м.Київ, 18 травня 2018 р. // МОН України; УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 177–180. ISBN 978-966-479-091-5
 • Скок П.О. Аналіз сучасних освітніх тенденцій процесу взаємодії сфери освіти та сфери праці в контексті підготовки фахівців транспортної галузі. // Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» Київ, 8 листопада 2018. Конференцію включено в календар подій Тижня вмінь Європейського Союзу
 • Скок П.О. Информационная культура в профессиональной подготовке будущих судоводителей / Асоциация на професорите от славянскитестрани (АПСС), 2018 р. – Габрово, Издательство «ЕКС-ПРЕС» 2018. – С. 111–117 ISBN 978-954-490-606-1 (іноземне видання)
 • Скок П.О. Дослідження динамічної навантаженості контейнера, розміщеного на вагоні-платформі при перевезенні залізничним поромом // Програма VI Міжнародої SCOPUS конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» Одеса, 20-24 травня 2019 року
 • Lovska, A., Fomin, O., Horban, A., Skok, P., Skliarenko, I. // Investigation of the dynamic loading of a body of passenger cars during transportation by rail ferry // EUREKA, Physics and Engineering, 2019(4), с. 91-100(SCOPUS)
 • Ivan Kulbovskyi, Oleksandr Bakalinsky, Olena Sorochynska, Vitalii Kharuta, Halyna Holub, Pavel Skok // Implementation of innovative technology for evaluating high-speed rail passenger transportation // EUREKA, Physics and Engineering, 2019(6), с. 63-72(SCOPUS)
 • Скок П.О. Інноваційна та науково-технічна діяльність: державні та регіональні пріоритети в умовах інформатизації // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації і науково-педагогічній діяльності» Ізмаїл, 11-12 квітня 2019.
 • Kateryna Andriushchenko, Andrii Buriachenko, Olexandr Rozhko, Oksana Lavruk, Pavel Skok, Yaroslava Hlushchenko, Yelyzaveta Muzychka, Nataliia Slavina, Olena Buchynska, Viktoriia Kondarevych, 2020. “Peculiarities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation,” Entrepreneurship and Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 7(3), pages 2255-2270, March.Handle: RePEc:ssi:jouesi:v:7:y:2020:i:3:p:2255-2270 DOI: 10.9770/jesi.2020.7.3(53)(SCOPUS)

Патенти на винаходи

 • Патент на винахід: № 119713 «Спосіб визначення температури газу перед силовою турбіною суднових газотурбінних двигунів» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.07.2019, бюл.№14 Номер заявки: а 2017 12945 Винахідники: Панін Владислав Вадимович, Аверічев Ігор Миколайович, Скок Павло Олександрович
 • Патент на винахід: № 142163 “Універсальний критий вагон” Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.05.2020, бюл.№10. Номер заявки: u 2019 07842 Автори: Фомін О.В., Скляренко І.Ю., Скок П.О., Фоміна А.М., Прокопенко П.

Що ви бажаєте знайти?