Вітальне слово ректора

Вітальне слово ректора

Шановні абітурієнти, студенти та аспіранти, працівники, партнери Університету, пані та панове!

Щиро вітаю вас на головному інформаційному ресурсі Державного університету інфраструктури та технологій!

Державний університет інфраструктури та технологій – університет зі славними традиціями та високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень.

Наш Університет є наймолодшим і, одночасно, одним із найстаріших навчальних закладів столиці України, оскільки утворений шляхом об’єднання двох закладів вищої освіти м. Києва – Державного економіко-технологічного університету транспорту та Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, кожен із яких має більш ніж сторічну історію свого становлення та розвитку. Нашими колективами був створений прецедент в новітній історії України, коли два ЗВО за власною ініціативою, добровільно вирішили подвоїти свій потенціал та об’єднатись в один Університет. Наше рішення було підтримане Міністерством освіти і науки та Урядом і 29 лютого 2016 р. побачило світ розпорядження Кабінету Міністрів України про створення нового Університету. Цей крок був спрямований на забезпечення «оптимізації мережі вищих навчальних закладів з урахуванням потреб ринку праці, усунення дублювання спеціальностей та спеціалізацій з підготовки фахівців» – йдеться у розпорядженні Кабміну.

В результаті об’єднання Університет отримав додаткові можливості більш ефективно вирішувати широкий спектр завдань якісної підготовки кадрів для транспортної інфраструктури України, відповідати європейським стандартам та вимогам національного законодавства про вищу освіту, наукову та науково-технічну діяльність.

На даний час в ДУІТ функціонують чотири інститути: три у м. Києві та один – у м. Ізмаїл Одеської області, які готують молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів і докторів філософії для водного і залізничного транспорту не тільки України, а й інших держав. У двох коледжах Університету (один – у м. Києві та один – у м. Кілія Одеської області), ведеться навчання фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) транспортної інфраструктури. У Київському тренажерному центрі проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівці водного транспорту. Навчально-науковий центр післядипломної освіти організує підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців Регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця». Університет готує наукові та науково-педагогічні кадри через власну аспірантуру і докторантуру та надає їм змогу захищати кандидатські і докторські дисертації у своїх спеціалізованих вчених радах. Творчі здібності студенти, аспіранти та працівники реалізують в аматорських колективах Центру культури і мистецтв Університету, в тому числі в народному театрі-студії «Райдо». Наші студентські команди з плавання, міні-футболу, баскетболу, армрестлінгу та інших видів спорту – традиційні лідери чемпіонатів м. Києва та універсіад.

Матеріально-технічну базу Університету складають власні навчальні корпуси; лабораторії із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; комп’ютерні класи, що оснащені персональними комп’ютерами останніх модифікацій, з’єднаними в локальну мережу і підключеними до Інтернету, бібліотека; актові зали; ігрові і тренажерні спортивні зали, студентські гуртожитки.

Відмітною особливістю нашого університету є висококваліфікований професорсько-викладацький склад, в якому наразі є близько 300 викладачів, серед яких понад 40 докторів наук, професорів та 150 кандидатів наук, доцентів, десятки фахівців-практиків в галузях водного та залізничного транспорту. ДУІТ здійснює співробітництво з вищими навчальними закладами транспортного профілю зарубіжних країн, міжнародними організаціями, а наші фахівці долучаються до розробки та імплементації нормативних документів в галузі освіти і науки, в тому числі щодо формування у студентів необхідних компетенцій керівних спеціалістів транспортних організацій. Орієнтація на міжнародні стандарти сприяє не лише досягненню належної якості підготовки фахівців, а й їх успішному працевлаштуванню і службовій кар’єрі у підприємствах, установах та організаціях морського, річкового і залізничного транспорту України й інших країн.

Наш Університет впевнено дивиться у майбутнє і готовий надати фахову підготовку та путівку у професійне життя всім, хто бажає поєднати свою долю із завжди необхідною та актуальною сферою транспорту – «кровоносною системою» національної і світової економіки.

З повагою,

ректор, кандидат технічних наук, професор,

Почесний працівник транспорту України,

Надія БРАЙКОВСЬКА

Що ви бажаєте знайти?