Про акредитаційну експертизу ОПП ЕСЕУ, СВ та СВнаВВШ

Про акредитаційну експертизу ОПП ЕСЕУ, СВ та СВнаВВШ

Щодо акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм (ОПП) «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти.

Відповідно до Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 5 квітня 2021 року № 767-Е «Про призначення експертної групи»

з 20 по 22 квітня 2021 року включно в Державному університеті інфраструктури та технологій проводитиметься акредитаційна експертиза за спеціальністю «271 Річковий та морський транспорт» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти освітніх програм: «Експлуатація суднових енергетичних установок» (ID у ЄДЕБО 36321) за справою  № 738/АС -21, «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» (ID у ЄДЕБО 36323) за справою  № 739/АС -21, «Судноводіння» (ID у ЄДЕБО 36320) за справою  № 740/АС -21.

Експертиза проводитиметься  у віддаленому (дистанційному) режимі експертною групою у складі: Мороза Миколи Миколайовича, д.т.н., (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) – керівник експертної групи; Александровської Надії Ігорівни, к.т.н., доцента кафедри технічного обслуговування та ремонту суден (Одеський національний морський університет); Будашка Віталія Віталійовича, д.т.н. (Національний університет «Одеська морська академія»); Костюченка Віталія Івановича, к.т.н., доцента кафедри суднових електроенергетичних систем (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Чорнописького Василя Івановича, здобувача вищої освіти (Державний вищій навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Відомості про самооцінювання ОПП.

Програма Online роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи.

В рамках ONLINE-візиту експертної групи запланована «Відкрита зустріч», до якої можуть долучитися всі бажаючі стейкхолдери освітньо-професійних програм «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах».

«Відкрита зустріч» відбудеться 20 квітня 2021 року о 17.20 на базі платформи ZOOM за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/79803709049?pwd=SVRrUjNsYXh1aXdPZWx4aDRQSC9rQT09

Ідентифікатор конференції: 798 0370 9049

Пароль: 2021

Заздалегідь вдячні за Вашу участь у зустрічі!

Робоча (проектна) група освітньо-професійних програм

«Експлуатація суднових енергетичних установок»,

«Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах».

Що ви бажаєте знайти?