Додаткова реєстрація для вступу до магістратури та аспірантури у 2024 році

Додаткова реєстрація для вступу до магістратури та аспірантури у 2024 році

Додаткова реєстрація для складання Єдиного вступного іспиту  (ЄВІ) та  Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

у Державному університеті інфраструктури та технологій

розпочинається з 17 червня та закінчується о 18:00 год. 21 червня 2024 року

Реєстрацію осіб, які не встигли зареєструватися для участі в ЄВІ / ЄФВВ під час основного періоду реєстрації,  здійснюють відбіркоі комісії ДУІТ за умови особистої присутності вступника/вступниці та/або дистанційно.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

 1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри/аспіранти мають указати  населений пункт в Україні або за кордоном*,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології)**. Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

 1. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

 1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену у надісланих документах, та підтвердити її правильність.  

 Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або Новою поштою, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність.

В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Інформація для подання заяв та документів для реєстрації на участь у ЄВІ / ЄФВВ

УВАГА! РЕЄСТРАЦІЮ НА ЄВІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВСІ ВІДБІРКОВІ КОМІСІЇ!

Нагадуємо: для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати ЄВІ.  Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування»,  окрім ЄВІ, потрібно буде також пройти ЄФВВ.

Перелік предметних тестів ЄФВВ, які необхідно скласти, наступний:

 • «Економіка та міжнародна економіка» для вступу на спеціальність  051 «Економіка»; 
 •  «Психологія та соціологія» або  «Педагогіка та психологія» (на вибір вступника)» для вступу на спеціальність  053 «Психологія»;
 • «Облік та фінанси» для вступу на  спеціальность  071 «Облік і аудит» і 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»; 
 • «Управління та адміністрування» для вступу на спеціальність 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг»;
 • «Право та міжнародне право» для вступу на спеціальність 081 «Право»;
 • «Інформаційні технології» для вступу на спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • Для вступу на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» необхідно скласти один з предметних тестів на вибір вступника.

ВСТУПНИК МОЖЕ СКЛАСТИ НЕ БІЛЬШЕ 2 ПРЕДМЕТНИХ ТЕСТІВ ЄФВВ

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти створюється «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

*Перелік населених пунктів доступних для складання ЄВІ  та ЄФВВ

Що ви бажаєте знайти?