Запрошуємо до участі в зимовій ceciï Міжнародної Кapпaтcькoï Школи

Запрошуємо до участі в зимовій ceciï Міжнародної Кapпaтcькoï Школи

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ЗИМОВІЙ CECIÏ МІЖНАРОДНОЇ KAPПATCЬKOÏ ШКОЛИ
«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

24-27 лютого 2022 року

Друге інформаційне повідомлення

Метою заходу є висвітлення нової глобальної політики «зеленого» курсу Євросоюзу та сталого розвитку гірських територіальних громад України. Робота планується у змішаному – очному i дистанційному форматі на платформі ZOOM відповідно до санітарних вимог в умовах пандемії COVID-19. Програма формується з урахуванням нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо підвищення фахової кваліфікації працівників закладів вищої освіти та держслужбовців. Студентам партнерських університетів будуть нараховані три кредити ЄКТС в рамках сертифікатної програми академічної мобільності Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Тематичні напрями:

  • Адаптація до кліматичних змін у період COVID-19.
  • Захист біорізноманіття, водних ресурсів і зон рекреації.
  • Туристична перспектива сталості Карпатського регіону.
  • Стале управління природними ресурсами гірських екосистем.
  • Відходи споживання та оцінка ïx впливу на стан довкілля.
  • Третя місія університетів – освітні, культурні та мистецькі аспекти.

Цільові  аудиторії:  бакалаври,  магістри  та  аспіранти,  докторанти,  практики  ранньої  кар’єри, викладачі закладів вищої освіти, науковці та провідні лектори, представники органів місцевого самоврядування, фізичні особи-підприємці та громадські активісти.

Умови  участі:  Участь у роботі зимової ceсії безкоштовна.

Учасники запрошуються в якості доповідачів i слухачів. Англомовна студентська група буде сформована з 20-25 осіб. Правила оформлення тез доповідей подано за посиланням. Роботи, що відповідають вимогам фахових журналів «Environmental Problems» (англомовний), «Фізична географія та геоморфологія», будуть представлені редколегіям інадруковані безкоштовно у випадку отримання позитивної рецензії оргкомітету. Редакційні колегії наукових журналів «Вища школа» та «Деміург» нададуть можливості публікації за умови відповідності матеріалів тематиці даних видань.

Організатори: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Державний університет інфраструктури та технологій, Національний Екологічний Центр України, Косівський осередок Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка (Івано-Франківська область). Захід проводиться за сприяння та участі науковців Національного університету «Києво-Могилянська академія», Буковинського державного медичного університету, партнерських університетів країн Балтійського регіону, Національних природних парків Карпатського регіону України.

Партнерство: Міжнародна благодійна організація «Інформаційне агентство «Зелене досьє», Інтелектуальний Форум «Єдина Європа»,  Всеукраїнська громадська організація «Українське географічне товариство», Спілка дизайнерів України, Західний центр українського відділення «Міжнародного центру наукової культури – всесвітня лабораторія». Місцеві партнери – Регіональна благодійна організація «Центр громадських ініціатив», Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка.

Важливі дати:

  • Робочий варіант Програми школи – до 24.01.22;
  • Подання презентацій, рефератів, стендових доповідей – до 01.02.22;
  • Реєстрація учасників – до 14.02.22;
  • Матеріали, підготовлені до друку у фахових виданнях – до 12.03.22.

Реєстраційна форма знаходиться тут.

Контакти для довідок:

Валерій Михайленко: [email protected] +380981223865;

Микола Близнюк: [email protected] +380674081667.

 

Увага! У рамках зимової сесії Карпатської Школи 2022 проходитиме підготовка до проведення Міжнародного конкурсу екоплаката (організатор Міжнародний клуб «ЕКОКУЛЬТУРА», м. Київ).

Додаткова інформація – проф. Євген Антонович: [email protected] +380664271393,
проф. Світлана Прищенко: [email protected]  +380675679691.

Що ви бажаєте знайти?