Увага! ВСТУПНИКАМ в МАГІСТРАТУРУ. Реєстрація на МКТ та МТНК

Увага! ВСТУПНИКАМ в МАГІСТРАТУРУ. Реєстрація на МКТ та МТНК

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ У 2022 РОЦІ 

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ ТА МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 у Державному університеті інфраструктури та технологій

розпочинається з 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу відповідної Відбіркової комісії скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети (завантажити) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, завіреною власним підписом;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання );
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). Обов’язково у довідці потрібно вказати тип та параметри документа (серія та номер), на підставі якого особа здобуває освіту. 
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, освітню програму.

В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Інформація для подання заяв та документів для реєстрації на участь у МКТ / МТНК

Факультет судноводіння:

 • Спеціальність: 053 Психологія;
 • Номер телефону для довідок: 096-204-20-76;
 • Адреса електронної пошти для реєстрації: [email protected]

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті:

 • Спеціальність: 073 Менеджмент (ОП Управління та регулювання водним транспортом);
 • Номер телефону для довідок: 096-204-20-76;
 • Адреса електронної пошти для реєстрації: [email protected]

Факультет управління і технологій:

 • Спеціальності:
  • 051 Економіка;
  • 071 Облік і оподаткування;
  •  072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 281 Публічне управління та адміністрування.
 • Номер телефону для довідок: 063-601-88-93;
 • Адреса електронної пошти для реєстрації: [email protected]

Юридичний факультет:

 • Спеціальність: 081 Право;
 • Номер телефону для довідок: 097-299-42-13, 096-680-02-52;
 • Адреса електронної пошти для реєстрації: [email protected]

Перелік населених пунктів доступних для складання МТНК та МКТ

Що ви бажаєте знайти?