Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Шановні вступники до магістратури!

Український центр оцінювання якості освіти

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2021 РОЦІ

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА
ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

у Державному університеті інфраструктури та технологій 

розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу відповідної Відбіркової комісії скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (документ Заява-анкета)
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, освітню програму.

В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

АДРЕСИ ПУНКТІВ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет
(Інститут)
Спеціальність Номер телефону для довідок Адреса електронної пошти для реєстрації Пункт видачі екзаменаційного листка
Київський інститут водного транспорту 271 Річковий та морський транспорт 068-806-73-84

096-204-20-76

[email protected] вул. Кирилівська, 9 (ауд. 119)
Пн-П’ят.
10.00-16.00
073 Менеджмент (Управління та регулювання водним транспортом)
Київський інститут залізничного транспорту

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 099-360-23-14 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд. 103, 400)
Пн-П’ят.
09.00-16.00
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
273 Залізничний транспорт
Київський інститут залізничного транспорту

Факультет управління залізничним транспортом

275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті 097-550-78-33 [email protected] вул. Котельникова, 29/18, каб. 202 (Деканат)
Пн-П’ят.
09.00-16.00
Інститут управління, технологій та права

Факультет управління та технологій

051 Економіка 068-525-13-95 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд. 804)
Пн-П’ят.
10.00-15.00
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
121 Інженерія програмного забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
Інститут управління, технологій та права

Юридичний факультет

081 Право 097-299-42-13 [email protected] пр-т. Героїв Сталінграду, 2 (ауд.407)
Пн-П’ят.
10.00-17.00
Що ви бажаєте знайти?