Запрошуємо прийняти участь у ІІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку».

Запрошуємо прийняти участь у ІІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ”
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА I АРХІТЕКТУРИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Остроградського
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»

18-19 листопада 2021 року
м. Ізмаїл-Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»

Організаторами конференції є: Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Київський національний університет будівництва i архітектури; Київський національний університет технологій та дизайну; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Миколаївський національний аграрний університет; Східноукраїнський національний університет імені В.І. Даля; Вінницький національний технічний університет. Конференція проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України та Громадської Організації “Національна Академія Наук вищої освіти України”

Конференцію проводить Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (ДІВТ ДУІТ) на базі кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. Конференція має реєстрацію в Державній науковій установі «Український інститут науково–технічної інформації (УкрІНТЕІ)». Підбиття підсумків проведення інтернет-конференції відбудеться 18-19 листопада 2021 р. членами програмного комітету конференції за адресою: конференц-зал, вул. Фанагорійська, 7, м. Ізмаїл, Одеська область.

Мета конференції: 

Комплексний науковий підхід до висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів щодо вирішення існуючих технічних питань, застосування сучасних інноваційних технологій в різних галузях науки, техніки та транспорту, встановлення та розвиток ділових контактів у сфері наукового співробітництва між провідними технічними навчальними закладами країни, залучення здобувачів вищої освіти, магістрів, аспірантів та викладачів до розробки актуальних напрямків наукових досліджень та апробації наукових робіт. 

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1: Розвиток метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Секція 2: Електромеханічні системи та автоматизація.

Секція 3: Електроніка та приладобудування.

Секція 4: Сучасне машинобудування.

Секція 5: Енергозбереження та енергоефективність в техніці.

Секція 6: Автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем.

Секція 7: Морський та річковий транспорт.

Секція 8: Залізничний транспорт.

Секція 9: Автомобільний транспорт.

На конференцію подаються тези доповідей, які будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції з наданням видавничого статусу та розміщені в наукових інтернет-ресурсах. Кожним учасником буде отримано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь у конференції (електронна версія).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Участь у конференції безкоштовна!

Умови участі у конференції:

Для участі в роботі наукової конференції необхідно до 15 листопада 2021 р. на електронну адресу оргкомітету [email protected] надіслати: 

а) заявку на участь у конференції (див. додаток 1); 

б) тези до збірника матеріалів (див. додаток 2).

18 та 19 листопада 2021 року відбудеться розгляд матеріалів конференції науковим комітетом з прийняттям рішення про подальше розміщення у збірнику матеріалів конференції та підведення підсумків інтернет-конференції (вул. Фанагорійська, 7, м. Ізмаїл, Одеська область, Україна).

З 20 грудня 2021 року електронний збірник матеріалів конференції та сертифікати про участь у конференції (електронна версія) буде розміщено за посиланням:

 https://drive.google.com/drive/folders/1dTn0kpYvJl3LdDQAwBjKBcySjMzUgg_q?usp=sharing 

Контактна інформація:

Питання щодо участі в конференції та оформлення тез доповідей надсилайте на електронну адресу: [email protected].

Голова оргкомітету – Губаревич Олег Володимирович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті ДІВТ ДУІТ.

Відповідальний секретар – Медведєва Олена Юріївна, к.ф.н., доцент, доцент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті ДІВТ ДУІТ.

Технічний секретарГолубєва Світлана Михайлівна, ст. викладач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації ДУІТ.

Заявка на участь у роботі інтернет-конференції – Завантажити (.pdf)

Вимоги до оформлення тез – Завантажити (.pdf)

Зразок оформлення тез доповіді – Завантажити (.pdf)


Запрошуємо до співпраці!

Що ви бажаєте знайти?