Успішна акредитація освітньої програми УТСУРК

Успішна акредитація освітньої програми УТСУРК

За результатами акредитаційної експертизи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 20/4 від 21.12.2021 року) освітньо-професійну програму “Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз” другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) акредитовано!

Вітаємо Київський інститут залізничного транспорту
та гаранта освітньої програми Розалію Степанівну Щербину
з успішним проходженням акредитації!

Що ви бажаєте знайти?