Громадське обговорення ОПП «ЛОГІСТИКА» та «БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА»

Громадське обговорення ОПП «ЛОГІСТИКА» та «БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА»

16 квітня 2021 року на факультеті управління та технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій було організовано та проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» на наступний навчальний рік. 

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів щодо змісту та структури освітніх програм «Логістика», «Бізнес-логістика» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті управління та технологій.

Предметом обговорення під час онлайн зустрічі стали проєкти освітніх програм на 2021-2022 навчальний рік: 073 Менеджмент за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр».

У громадському обговоренні взяли участь гаранти, проектна група, роботодавці, декан, представники кафедри, здобувачі та випускники освітніх програм кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління та технологій, а також представники професійної та академічної спільнот:

 1. Попов Олександр Павлович – директор з логістики промислово-будівельної групи «Ковальська».
 2. Хвостенко Леонід Іванович – директор ТОВ «В Вілтранс».
 3. Муза Віктор Вікторович – начальник управління персоналом та соціальної політики філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця».
 4. Платонова Інеса – віце-президент транспортно-експедиторської компанії АТ «Пласке», СЕО та мотиватор PLASCE academy.
 5. Коса Тетяна Григорівна – випускник 2020 року за ОПП «Бізнес-логістика», заступник директора з навчальної роботи Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.
 6. Мельник Юлія Юріївна – випускник 2020 року за ОПП «Бізнес-логістика», представник навчального закладу «Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту» ДУІТ.
 7. Шульгіна Алла Валентинівна – випускник 2019 року за ОПП «Бізнес-логістика», начальник договірного відділу ТОВ «ІТ-Девелопмент».
 8. Стрільцова Юлія Юріївна – випускник 2018 року за ОПП «Бізнес-логістика», менеджер з логістики ТОВ «НІДЕРА АГРО».
 9. Ярош Валерія Олександрівна – випускник 2020 року за ОПП «Бізнес-логістика», асистент менеджеру зі збуту ТОВ «ДСВ Логістика».
 10. Комнацька Катерина Миколаївна – здобувач за ОПП «Логістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2020 року вступу.
 11. Сидорко Олена Олегівна – здобувач за ОПП «Логістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2018 року вступу.
 12. Григоренко Анастасія Вікторівна – здобувач за ОПП «Бізнес-логістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2020 року вступу

В процесі обговорення особливу увагу було приділено обґрунтованості презентованих освітньо-професійних програм, їх актуальності, професійні спрямованості, структурній та логічній побудові, компетентностям, програмним результатам навчання, що сприятиме отриманню якісних професійних знань здобувачами вищої освіти з менеджменту.

Під час обговорення роботодавцями зроблено акцент на вимогах до майбутніх фахівців під час працевлаштування, а також було запропоновано посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти й приділити більшу увагу навикам використання програмного забезпечення в сфері логістики.

Висловлюємо подяку стейкхолдерам за надані пропозиції з удосконалення освітніх програм «Логістика» першого (бакалаврського), «Бізнес-логістика» другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та усім, хто долучився до дискусії!

Що ви бажаєте знайти?