Громадське обговорення ОПП «Логістика», «Бізнес-логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Громадське обговорення ОПП «Логістика», «Бізнес-логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

27 травня на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій було ініційовано та проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

Під час онлайн зустрічі було представлено на 2022-2023 навчальний рік проєкти освітніх програм «Логістика» та «Бізнес-логістика».

У громадському обговоренні взяли участь зовнішні стейкхолдери, гаранти, робоча група, роботодавці, декан, представники кафедри, здобувачі та випускники за освітніми програмами, що реалізуються на кафедрі бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління і технологій ДУІТ.

В процесі обговорення особливу увагу було приділено меті, фокусу та особливостям освітньо-професійних програм, їх актуальності, професійній спрямованості, структурній та логічній побудові, компетентностям, програмним результатам навчання, що сприятиме отриманню якісних професійних знань здобувачами. Зокрема, наголошено на тому, що мета програм корелює зі стратегією розвитку ДУІТ.

Під час обговорення роботодавцями зроблено акцент на вимогах до майбутніх фахівців під час працевлаштування, а також було запропоновано посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти й приділити більшу увагу навикам використання програмного забезпечення в сфері логістики.

Враховано попередні пропозиції зовнішніх стейкхолдерів щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням,  роботи з клієнтами, укладання угод та оформлення супровідних документів для здійснення транспортно-логістичних операцій.

Висловлюємо щиру подяку стейкхолдерам за активне обговорення, надані пропозиції з удосконалення освітніх програм «Логістика» першого (бакалаврського), «Бізнес-логістика» другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та усім, хто долучився до дискусії!

Що ви бажаєте знайти?