Зустріч зі стейкхолдерами на кафедрі МПУА

Зустріч зі стейкхолдерами на кафедрі МПУА

На кафедрі Менеджменту, публічного управління та адміністрування Факультету управління і технологій ДУІТ в травні 2022 року, з метою налагодження взаємодії вищої освіти та ринку праці, за гарною традицією, відбулась зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм всіх освітніх рівнів – “бакалавр”, “магістр” та “доктор філософії (Phd)”

Процес взаємодії зацікавлених сторін реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії:

  • ознайомлення, обговорення, моніторинг, внесення пропозицій при розробці та оновленні освітніх програм, навчальних планів;
  • залучення зовнішніх стейкхолдерів до практичних занять;
  • проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
  • участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації;
  • забезпечення академічної доброчесності.

Гаранти освітньо-професійних програм подякували учасникам засідання стейкхолдерів, за слушні поради, зауваження та побажання, що є актуальні та своєчасні у зв’язку з динамічними змінами на ринку праці. 

Все врахуємо при оновленні існуючих та створенні нових освітніх програм.

З вірою в перемогу України та з подякою ЗСУ, про можливість удосконалювати вищу освіту сьогодні!

Що ви бажаєте знайти?