Назустріч новим запитам. Діалог зі стейхолдерами ОПП «Практична психологія»

Назустріч новим запитам. Діалог зі стейхолдерами ОПП «Практична психологія»

Назустріч новим запитам!

Військовий конфлікт та пов’язана із ним кризова ситуація, породила велику кількість психологічних травм, подолання яких вимагає від фахівців психології додаткових знань та вмінь. За нових умов набувають актуальності – перша психологічна допомога, психологія життєвих криз, практика психологічної реабілітації, тілесна психотерапія і т.і. 

Виходячи з цього головним завданням закладів вищої освіти стає саме підготовка фахівців, здатних діяти в екстремальних умовах і які вміють витримувати стрес та напругу, володіють навичками управління своїм психологічним станом.

Врахувати нові запити намагається і кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій. І одним із конструктивних кроків став діалог із стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Практична психологія» магістерського рівня. 

За ініціативи в.о. завідувача кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Є.М. Суліми учасниками засідання кафедри 27 травня 2022 року стали: керівник ГО «Інститут психології здоров’я» Володимир Миколайович Волошин та Заступник директора Інституту соціальної і політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук Найдьонова Любов Антонівна. Експерти та потенційні роботодавці випускників кафедри висловили свої думки щодо вдосконалення освітньо-професійної програми згідно актуальним запитам сьогодення.

Пан Волошин розповів про діяльність Інституту психології здоров’я, яка реалізується у двох напрямках – освітньому та теоретичному. Найбільш актуальною сферою практики фахівців Інституту на даний момент є робота із втратою та травмою, чого неможливо уникнути під час війни. Аналізуючи ОПП «Практична психологія» Володимир Миколайович відмітив її високий рівень та наявність актуальних та дієвих освітніх компонентів, зокрема пов’язаних із клінічною психологією та консультуванням.

Із зауважень та побажань директор «Інститут психології здоров’я» висловив думку про доцільність введення до циклу професійної підготовки блоків чи окремих розділів, тем, в запропонованих дисциплінах, присвячених першій психологічній допомозі та тілесній психотерапії (що є ефективною практикою реабілітації).

Представник наукової спільноти Любов Антонівна Найдьонова здійснила ґрунтовний аналіз освітніх компонентів ОПП «Практична психологія», відмітивши, що вона є відповідною всім освітнім стандартам і не містить серйозних недоліків.

Проте із метою підвищення унікальності програми пані Найдьонова побажала в майбутньому, може в наступному 2223 році, при черговому оновленні, розширити цикл професійної підготовки дисциплінами, які відображатимуть специфіку закладу (зокрема, психологією морської галузі чи транспортною психологією). Також було рекомендовано подумати щодо етичної та інформаційної компоненти ОПП. В умовах реальної та інформаційної війни, коли відбувається постійне використання некоректних психологічних прийомів та тотальна пропаганда, необхідно, як висловилася пані Любов: «…поставити цьому заслон». Заступник директора Інституту соціальної і політичної психології НАПН України Л.А. Найдьонова звернула увагу на проблему, з якою стикаються в Інституті, пов’язану із формуванням у здобувачів вищої освіти саме наукового стилю мислення та письма. Для того, щоб аспіранти та наукові співробітники могли писати науково-дослідні роботи, навчати їх, на думку стейкхолдера, потрібно ще у магістратурі. Отже вибіркові компоненти, пов’язані із психолінгвістикою були б гарними доповненням загального та професійного блоку дисциплін програми.

Наостанок пані Найдьонова запросила випускників ОПП «Практична психологія» до навчання в аспірантурі Інституту соціальної і політичної психології.

Окрім обговорення аспектів ОПП «Практична психологія», між кафедрою та стейкхолдерами було досягнуто домовленості про укладання договорів про бази практики здобувачів, що надасть можливість розширити набір їхніх знань та компетенцій, а також здобути нові практичні навички та вміння, необхідні для роботи практичного психолога.

При подальшому обговоренні кафедра врахувала всі побажання та зауваження стейкхолдерів і здійснила оновлення освітньо-професійної програми «Практична психологія» рівня магістр до другої редакції. 

Так тримати, колеги!

Що ви бажаєте знайти?