На кафедрі БЛТТ відбулось громадське обговорення ОПП «Логістика», «Бізнес-логістика» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

На кафедрі БЛТТ відбулось громадське обговорення ОПП «Логістика», «Бізнес-логістика» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

28 березня 2024 року на факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

За традицією до громадського обговорення було запрошено фахівців-практиків, роботодавців, представників наукової спільноти інших закладів освіти, науково-педагогічних представників ДУІТ, здобувачів та випускників за освітніми програмами, що реалізуються на кафедрі бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління і технологій університету. 

Під час обговорення стейкґолдери та кожен бажаючий мав можливість  висловити свої думки та пропозиції щодо покращення якості ОПП відповідно до сучасних тенденцій ринку праці. Додатково під час обговорення було акцентовано увагу на особливостях та конкурентоспроможності представлених освітньо-професійних програм серед ЗВО України, наголошено на відповідності стандарту МОН, професійній спрямованості, компетентностях, програмних результатах навчання, доцільності розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання, якості практичної підготовки та багато інших важливих питань.

Висловлюємо щиру подяку стейкґолдерам за цікаву дискусію, надані пропозиції з удосконалення освітніх програм «Логістика» першого (бакалаврського), «Бізнес-логістика» другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та усім, хто долучився до обговорення!

Що ви бажаєте знайти?