На ФУТ відбулось громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

На ФУТ відбулось громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

27 березня на факультеті управління та технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій було організовано та проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення зі стейкґолдерами освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» на наступний навчальний рік. 

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкґолдерів щодо змісту та структури освітньої програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», галузі знань 27 «Транспорт», за якою відбувається підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті управління та технологій.

Предметом обговорення під час онлайн зустрічі став проєкт освітньої програми на 2024-2025 навчальний рік за освітнім ступенем «бакалавр».

У громадському обговоренні взяли участь гарант, проєктна група, роботодавці, представники кафедри, здобувачі та випускники освітньої програми кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління та технологій, а також представники професійної та академічної спільнот.

У процесі обговорення особливу увагу було приділено обґрунтованості презентованої освітньо-професійної програми, її актуальності, професійній спрямованості, структурній та логічній побудові, компетентностям, програмним результатам навчання, що сприятиме отриманню якісних професійних знань здобувачами вищої освіти з транспортних технологій (на морському та річковому транспорті).

Під час обговорення роботодавцями зроблено акцент на актуальній наповненості освітніх компонент, на вимогах до майбутніх фахівців під час працевлаштування, а також було запропоновано посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за рахунок залучення практиків (спеціалістів у галузі логістики, транспорту, юриспруденції тощо) до лекційних та практичних занять. 

Представниками академічної спільноти наголошено на важливості наявності освітніх компонент або тем у них, які зможуть покрити в повному обсязі всі програмні результати освітньої програми, а також освітніх компонент, які дозволять посилити професійну англійську мову.

Висловлюємо подяку стейкґолдерам за надані пропозиції з удосконалення освітньої програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», галузі знань 27 «Транспорт» та усім, хто долучився до дискусії!

Що ви бажаєте знайти?