Обговорення зі стейкхолдерами освітніх програм

Обговорення зі стейкхолдерами освітніх програм

16 вересня 2021 року на базі філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (НДКТІ) АТ «Укрзалізниця» відбулося обговорення освітніх програм, які реалізуються у Державному університеті інфраструктури та технологій:

  • освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»);
  • освітньо-наукової програми «Залізничний транспорт» та освітньо-професійної програми «Локомотиви та локомотивне господарство» (спеціальність 273 – «Залізничний транспорт»).

В обговоренні прийняли участь: Олег Христофор – начальник відділу засобів телекомунікацій Проектно-конструкторського та технологічного бюро автоматики, телекомунікацій та енергетики; Володимир Повисший – начальник Науково-впроваджувального центру НДКТІ; Марина Повисша – начальник відділу кадрів НДКТІ; Тетяна Маленко – провідний інженер з підготовки кадрів філії НДКТІ; Андрій Смородін – керівник координаційної ради інновацій транспортної інфраструктури; Олена Незліна доцент кафедри електромеханіка та рухомий склад залізниць Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ). 

На зустрічі обговорювалися наступні питання:

  • якість підготовки фахівців за освітніми програмами;
  • пропозиції НДКТІ щодо поліпшення освітніх програм;
  • впровадження дуальної форми освіти на базі ДУІТ і НДКТІ;
  • можливість використання експериментальної бази НДКТІ для проведення лабораторних робіт за навчальними планами освітніх програм.

На зустрічі було обговорено пропозицію посилити зміст дисципліни «Випробування рухомого складу залізниць» за рахунок використання для практичних і лабораторних робіт випробувального обладнання НДКТІ.

За загальною думкою було схвалено, як позитивний, комплексний підхід університету, зокрема кафедри електромеханіки і рухомого складу залізниць, до змісту різних освітніх програм, які доповнюють одна одну і в результаті охоплюють більшість сфер діяльності і потреб у фахівцях української залізниці.

Що ви бажаєте знайти?