Обговорення зі стейкхолдерами ОНП «Залізничний транспорт»

Обговорення зі стейкхолдерами ОНП «Залізничний транспорт»

16 вересня 2021 р. на базі філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (НДКТІ) АТ «Укрзалізниця» відбулося обговорення освітньо-наукової програми «Залізничний транспорт», що реалізується у Київському інституті залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. 

В обговоренні прийняли участь: Олег Христофор – начальник відділу засобів телекомунікацій Проектно-конструкторського та технологічного бюро автоматики, телекомунікацій та енергетики; Володимир Повисший – начальник Науково-впроваджувального центру НДКТІ; Марина Повисша – начальник відділу кадрів НДКТІ; Тетяна Маленко – провідний інженер з підготовки кадрів філії НДКТІ; Андрій Смородін – керівник координаційної ради інновацій транспортної інфраструктури; Олена Незліна доцент кафедри електромеханіка та рухомий склад залізниць Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ). 

На зустрічі обговорювалися наступні питання:

  • якість підготовки докторів філософії за ОНП «Залізничний транспорт»;
  • впровадження дуальної форми освіти на базі ДУІТ і НДКТІ;
  • можливість використання експериментальної бази НДКТІ для проведення досліджень здобувачами вищої освіти ДУІТ.
Що ви бажаєте знайти?