Студенти про академічну доброчесність

Студенти про академічну доброчесність

Сьогодні академічна доброчесність стала обов’язковою складовою системи забезпечення якості в сучасних закладах вищої освіти. Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (далі – ДФМРТ ДУІТ) при формуванні стратегії розвитку освітнього середовища розглядає формування академічної культури й академічної доброчесності як важливі складові підвищення якості освіти. Академічна культура закладу вищої освіти повинна базуватися на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. Реалізація цих принципів залежить від орієнтації студентів, викладачів та адміністрації закладу освіти на практичну цінність і важливість академічної доброчесності під час організації освітнього процесу.

Представники студентського активу ДФМРТ ДУІТ із задоволенням підтримують інформаційні пропозиції SAIUP (Проект сприяння академічній доброчесності в Україні) та долучаються до обговорення тематичних вебінарів від SAIUP. 31 серпня 2020 року студенти факультету долучились до вебінару «Академічна доброчесність: студентські ініціативи», модераторами якого виступили студентські координатори Проекту SAIUP. Досвід реалізації студентських ініціатив з академічної доброчесності, проведення просвітницької роботи з академічної доброчесності із першокурсниками, питання налагодження співпраці з керівництвом університету для втілення ініціатив з доброчесності викликали підвищений інтерес учасників вебінару. Можливість дізнатися як провести цікаву та ефективну кампанію з академічної доброчесності в закладах вищої освіти сприяє поширенню практик академічної доброчесності в освітньому середовищі.

Активні студенти ДФМРТ ДУІТ 21 жовтня 2020 року запропонували своїм колегам денної та заочної форми навчання приєднатися до обговорення особливостей процесу реалізації принципів і правил академічної доброчесності в освітньому середовищі. Під час он-лайн зустрічі було обговорено особливості формування культури академічної доброчесності у студентів, притягнення порушників до академічної відповідальності та реалізації політики доброчесності. Учасники заходу підкреслили необхідність зміни не лише норм, й, перш за все, цінностей здобувачів освіти у процесі навчання, підвищення рівня академічної культури. Саме рівень усвідомлення особистої відповідальності кожного учасника освітнього процесу створює сприятливе академічне середовище з метою отримання знань, продукування нових ідей та наукової творчості на засадах чесності, поваги, довіри, справедливості та відповідальності.

Що ви бажаєте знайти?