Успішна акредитація освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

Успішна акредитація освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

За результатами акредитаційної експертизи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол №14 від 23.07.2020 року) освітньо-професійну програму «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення акредитовано.

Вітаємо з успішним проходженням акредитації!

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-1431.pdf

Що ви бажаєте знайти?