Громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»

Громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»

15 квітня 2021 року на факультеті управління та технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій було організовано та проведено в дистанційному режимі на платформі ZOOM громадське обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» на наступний навчальний рік. 

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів щодо змісту та структури освітньої програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», галузі знань 27 «Транспорт», за якою відбувається підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті управління та технологій.

Предметом обговорення під час онлайн зустрічі стало проєкт освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік за освітнім ступенем «бакалавр».

У громадському обговоренні взяли участь гаранти, проектна група, роботодавці, декан, представники кафедри, здобувачі та випускники освітніх програм кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій факультету управління та технологій, а також представники професійної та академічної спільнот:

  1. Берестенко Віктор Вікторович – Президент Асоціації міжнародних експедиторів України, директор з розвитку ТОВ «Інтер транс лоджістікс». 
  2. Хвостенко Леонід Іванович – директор ТОВ «В Вілтранс».
  3. Ширяєва Світлана Володимирівна – професор кафедри транспортних технологій, к.т.н., доцент Національного транспортного університету.
  4. Нєвідім Євгеній Олександрович – здобувач 2 курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» денної форми навчання.
  5. Юрцева Олена Сергіївна – здобувачка 1 скороченого курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» денної форми навчання.
  6. Некрутенко Наталія Юріївна – здобувачка 4 курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» заочної форми навчання.
  7. Ярош Валерія Олександрівна – випускниця 2019 року за ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», асистент менеджеру зі збуту ТОВ «ДСВ Логістика».

У процесі обговорення особливу увагу було приділено обґрунтованості презентованої освітньо-професійної програми, її актуальності, професійній спрямованості, структурній та логічній побудові, компетентностям, програмним результатам навчання, що сприятиме отриманню якісних професійних знань здобувачами вищої освіти з транспортних технологій (на морському та річковому транспорті).

Під час обговорення роботодавцями зроблено акцент на актуальній наповненості освітніх компонент, необхідності використання дуальної освіти, на вимогах до майбутніх фахівців під час працевлаштування, а також було запропоновано посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти.

Висловлюємо подяку стейкхолдерам за надані пропозиції з удосконалення освітньої програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», галузі знань 27 «Транспорт» та усім, хто долучився до дискусії!

Що ви бажаєте знайти?