Громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Громадське обговорення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (275.01 на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

На факультеті управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій кафедрою бізнес-логістики та транспортних технологій проведено громадське обговорення освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Захід відбувся 28 травня 2022 року в дистанційному режимі з використанням технології ZOOM. 

Під час онлайн зустрічі було презентовано проєкт освітньої програми на 2022-2023 навчальний рік.

До участі були залучені гарант програми, науково-педагогічний персонал кафедри «БЛТТ», стейкхолдери, роботодавці, здобувачі та випускники за освітньо-професійною програмою. Зокрема, стейкхолдери Скідан Андрій – генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів України, Солодухов Олег – директор з розвитку транспортних та логістичних послуг компанії Falcona Experts corp, Хвостенко Леонід – директор ТОВ «В Вілтранс», здобувачі Алексєєва Олександра – здобувачка 2 скороченого курсу першого (бакалаврського) РВО спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» ОПП «Транспортні технології (морський та річковий транспорт)», Нєвідім Євгеній – здобувач 3 курсу першого (бакалаврського) РВО спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» ОПП «Транспортні технології (морський та річковий транспорт)» надали пропозиції щодо удосконалення ОПП «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, серед яких потрібно відзначити необхідність доповнення програми дисциплінами, які враховують мультимодальність, інтероперабельність, системний підхід, фінанси, технологічну сумісність тощо.

При обговоренні ОПП було акцентовано увагу на меті, фокусі та відмінності програми від подібних, що реалізуються ВНЗ України. Також гарант звернула увагу на додаткові запропоновані фахові компетенції та програмні результати навчання, що відбивають особливості освітньо-професійної програми. Крім цього, наголошено на тому, що мета програми корелює зі стратегією розвитку ДУІТ.

Враховано попередні пропозиції зовнішніх стейкхолдерів щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, посилення практичної підготовки здобувачів, використання спеціалізованих програмних засобів у транспортній діяльності, а також дисциплін, повʼязаних із документообігом.

Висловлюємо щиру подяку стейкхолдерам та усім, хто долучився до дискусії, за активне обговорення, надані рекомендації щодо удосконалення освітньої програми «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

Що ви бажаєте знайти?