Освітні програми

Освітні програми

Освітня (освітньо-професійна (ОПП) чи освітньо-наукова (ОНП)) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за переліком 2015 року

Спеціальність Назва освітньої програми / рівень вищої освіти
022 Дизайн ОПП Дизайн середовища – бакалавр
032 Історія і  археологія ОПП Історія науки і техніки – доктор наук
051 Економіка ОПП Економіка – бакалавр

ОПП Економіка – магістр

ОНП Економіка – доктор філософії

053 Психологія ОПП Психологія морського бізнесу – бакалавр

ОПП Психологія бізнесу – бакалавр

ОПП Практична психологія – бакалавр

071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування – бакалавр

ОПП Облік і оподаткування –  магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування – бакалавр

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування – магістр

073 Менеджмент ОПП Транспортний менеджмент – бакалавр (Оновлено 19 жовтня 2020 року)

ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – бакалавр (Оновлено 4 червня 2020 року)

ОПП Логістика – бакалавр

ОПП Менеджмент організацій і  адміністрування – магістр (Оновлено 19 жовтня 2020 року)

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності – магістр (Оновлено 19 жовтня 2020 року)

ОПП Бізнес-адміністрування – магістр

ОПП Бізнес-логістика – магістр

ОНП Менеджмент – доктор філософії

075 Маркетинг ОПП Маркетинг – бакалавр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність – бакалавр (Оновлено 19 жовтня 2020 року)
081 Право ОПП Право – бакалавр

ОПП Право – магістр

ОПП Право – доктор філософії

101 Екологія ОПП Екологія транспортної інфраструктури – бакалавр (Оновлено 19 жовтня 2020 року)

ОПП Екологія на водному транспорті – бакалавр

113 Прикладна математика ОПП Моделювання та оптимізація транспортних систем – бакалавр
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення – бакалавр

ОПП Інженерія програмного забезпечення – магістр

122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки – бакалавр
123 Комп’ютерна інженерія ОНП Комп’ютерна інженерія – доктор філософії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка – бакалавр

ОПП Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка – магістр

151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – бакалавр

ОПП Робототехніка і комп’ютеризовані системи управління – бакалавр

ОПП  Комп’ютерні  інформаційно-керуючи системи – магістр

ОПП Автоматизовані  системи технологічного зв’язку – магістр

271 Річковий та морський транспорт ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – магістр

ОПП  Експлуатація технічних систем на водному транспорті – магістр

ОНП Річковий та морський транспорт доктор філософії

271.01 Річковий та морський транспорт (Навігація і управління морськими суднами) ОПП  Навігація і управління морськими суднами) – молодший бакалавр

ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – бакалавр

ОПП  Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання – бакалавр

271.02 Річковий та морський транспорт (управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП Управління судновими технічними системами та  комплексами – молодший бакалавр

ОПП  Управління судновими технічними системами та  комплексами (експлуатація суднових енергетичних установок) – бакалавр (Оновлено 1 вересня 2020 року)

271.03 Річковий та морський транспорт (експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики) ОПП  Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики – бакалавр
271.04. Річковий та морський  транспорт Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) – молодший бакалавр
273 Залізничний транспорт ОПП Залізничні споруди та колійне господарство – бакалавр

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство – магістр

ОПП Вагони і вагонне господарство – бакалавр

ОПП Вагони і вагонне господарство – магістр

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство – бакалавр

ОПП Локомотиви та локомотивне господарство – магістр

ОНП Залізничний транспорт – доктор філософії

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) – бакалавр
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті) – бакалавр

ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті) – магістр

ОПП Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз – магістр

281 Публічне управління і адміністрування ОПП Публічне управління і адміністрування – магістр (Оновлено 3 вересня 2020 року)
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародний бізнес – бакалавр
Що ви бажаєте знайти?