Освітні програми

Освітні програми

Освітня (освітньо-професійна (ОПП) чи освітньо-наукова (ОНП)) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за переліком 2015 року

Спеціальність/спеціалізація Назва освітньої програми / рівень вищої освіти
022 Дизайн ОПП Дизайн середовища – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)
032 Історія і археологія ОНП Історія науки і техніки – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)
051 Економіка ОПП Економіка – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Економіка – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Експертна оцінка землі та майна – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОНП Економіка – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

053 Психологія ОПП Психологія морського бізнесу – бакалавр

ОПП Психологія бізнесу – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОПП Практична психологія – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Облік і оподаткування –  магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

073 Менеджмент ОПП Транспортний менеджмент – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – бакалавр (Введено в дію 4 червня 2020 року)

ОПП Логістика – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Менеджмент організацій і  адміністрування – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Бізнес-адміністрування – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Бізнес-логістика – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Управління та регулювання водним транспортом – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОНП Менеджмент – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Транспортна логістика – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

075 Маркетинг ОПП Маркетинг – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)
081 Право ОПП Право – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Право – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОНП Адміністративне право – доктор філософії (Введено в дію 28 травня 2021 року)

101 Екологія ОПП Екологія транспортної інфраструктури – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Екологія на водному транспорті – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

113 Прикладна математика ОПП Моделювання логістичних систем – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП Інженерія програмного забезпечення – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Інженерія програмного забезпечення – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОНП Комп’ютерні науки – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

123 Комп’ютерна інженерія ОНП Комп’ютерна інженерія – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту – бакалавр (Введено в дію 11 грудня 2020 року)

ОПП  Комп’ютерні  інформаційно-керуючи системи – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Автоматизовані  системи технологічного зв’язку – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

271 Річковий та морський транспорт ОПП Правове регулювання діяльності транспорту – молодший бакалавр (введено в дію з 31 серпня 2021 року)

ОПП Організація та управління перевезеннями на водному транспорті – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021)

ОПП  Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання – бакалавр (Введено в дію 31 серпня 2021 року)

ОНП Річковий та морський транспорт – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

271 Річковий та морський транспорт

271.01 Навігація і управління морськими суднами

ОПП Судноводіння – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

ОПП Навігація та управління морськими суднами – бакалавр

ОПП Навігація та управління морськими суднами (ДІВТ) – бакалавр (Введено в дію 1 лютого 2022 року)

ОПП Cудноводіння – магістр

271 Річковий та морський транспорт

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок – молодший бакалавр (Введено в дію 1 лютого 2022 року)

ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами – бакалавр (Введено в дію 1 лютого 2022 року)

ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами (ДІВТ) – бакалавр (Введено в дію 1 лютого 2022 року)

ОПП  Експлуатація суднових енергетичних установок – магістр (Введено в дію 1 вересня 2017 року)

271 Річковий та морський транспорт

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики – молодший бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики – бакалавр

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (ДІВТ) – бакалавр (Введено в дію 1 лютого 2022 року)

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики – магістр (Введено в дію 1 вересня 2017 року)

271 Річковий та морський транспорт

271.04. Судноводіння на внутрішніх водних шляхах

ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)
273 Залізничний транспорт ОПП Залізничні споруди та колійне господарство – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Вагони і вагонне господарство – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Вагони і вагонне господарство – магістр (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство – бакалавр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОПП Локомотиви та локомотивне господарство – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОПП Управління інфраструктурою колійного господарства – бакалавр (Введено в дію 11 грудня 2020 року)

ОПП Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті – бакалавр (Введено в дію 11 грудня 2020 року)

ОНП Залізничний транспорт – доктор філософії (Введено в дію 28 травня 2021 року)

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) – бакалавр (Введено в дію 23 червня 2021 року)
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті) – бакалавр

ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті) – магістр (Введено в дію 01 лютого 2021 року)

ОПП Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз – магістр (Введено в дію 28 травня 2021 року)

ОНП Транспортні технології (на залізничному транспорті) – доктор філософії (Введено в дію 19 жовтня 2020 року)

281 Публічне управління і адміністрування ОПП Публічне управління і адміністрування – магістр (Введено в дію 3 вересня 2020 року)
292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародний бізнес – бакалавр (Введено в дію 19 жовтня 2020)
Що ви бажаєте знайти?