Забезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти;
 • допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.

Складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • внутрішня система забезпечення якості освіти;
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати:

1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:

 • стандартизацію;
 • ліцензування освітньої діяльності;
 • акредитацію освітніх програм;
 • інституційну акредитацію;
 • громадську акредитацію закладів освіти;
 • зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
 • інституційний аудит;
 • моніторинг якості освіти;
 • атестацію педагогічних працівників;
 • сертифікацію педагогічних працівників;
 • громадський нагляд;
 • інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами;

2) визначені цим Законом і спеціальними законами органи і установи, що відповідають за забезпечення якості освіти, та спеціально уповноважені державою установи, що проводять зовнішнє незалежне оцінювання;

3) незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти.

Система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти, включає:

 • політику та процедури забезпечення якості власної діяльності;
 • необхідні ресурси для організації процесів і процедур;
 • зовнішній незалежний аудит діяльності (процесів і процедур) відповідних органів і установ.

Особливості функціонування системи забезпечення якості на кожному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ДУІТ згідно міжнародних нормативних документів сертифікується Регістром судноплавства України на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) «Системи управління якістю. Вимоги» щодо надання послуг з отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста та магістра.

 

Документи з системи забезпечення якості освіти в КІВТ:

 1. Настанова з якості НЯ-КІВТ-03-2022
 2. Процедура управління документацією та записами УД-КІВТ-03-2022
 3. Процедура управління ризиками УР-КІВТ-03-2022
 4. Процедура внутрішнього аудиту та визначення формалізованого індикатору якості ВА-КІВТ-03-2022

 

Інформація про:

 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти
 1. Ліцензування та акредитація
Що ви бажаєте знайти?