Факультет судноводіння

Анкети для опитування

Опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП ЗВО НАЗЯВО (спеціальності “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”)
Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Психологія” стосовно якості освітнього процесу
Опитування для здобувачів освіти – 2021 рік
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін – 2021 рік

Опитування здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання НАЗЯВО (ОПП “Практична психологія”, магістратура)
Опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП ЗВО НАЗЯВО (ОПП “Конфлікт-менеджмент та медіація”, магістратура
Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Психологія” стосовно якості освітнього процесу
Опитування для здобувачів освіти – 2021 рік
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін – 2021 рік

Опитування здобувачів освіти освітньо-наукового (доктор філософії) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП ЗВО НАЗЯВО (ОНП “Практична психологія”)
Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Психологія” стосовно якості освітнього процесу
Анонімне опитування здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня “доктор філософії” за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт щодо якості викладання та навчання за ОНП -2021 рік
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін -2021 рік

Опитування науково-педагогічних працівників

Опитування педагогічних працівників спеціальності “Психологія”
Опитування для науково-педагогічних працівників – 2021 рік

Опитування випускників

Опитування випускників спеціальності “Психологія” щодо якості здобутої освіти в ДУІТ
Опитування для випускників про здобуту освіту – 2021 рік

Опитування для випускників – 2021 рік

Опитування роботодавців

Опитування роботодавців ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”
Опитування для роботодавців ОПП “Практична психологія” та “Конфліктологія і медіація” (магістратура)
Анкета для стейкхолдерів – 2021 рік
Що ви бажаєте знайти?