Факультет судноводіння

Анкети для опитування

Опитування здобувачів освіти ОС «бакалавр»

Опитування для здобувачів освіти
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін
Опитування здобувачів   ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” щодо якості викладання дисциплін
Опитування здобувачів вищої освіти ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу” стосовно якості освітнього процесу
Опитування здобувачів вищої освіти за матеріалами Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП ЗВО НАЗЯВО (спеціальності “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”)

Опитування здобувачів освіти ОС «магістр»

Опитування здобувачів ОС “Магістр”  ОПП “Практична психологія” щодо якості викладання дисциплін
Опитування здобувачів ОС “Магістр”  ОПП “Практична психологія” стосовно якості освітнього процесу
Опитування для здобувачів освіти
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін

Опитування здобувачів освіти ОС «доктор філософії»

Анонімне опитування здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня “доктор філософії” за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт щодо якості викладання та навчання за ОНП
Оцінка студентами CB якості викладання дисциплін

Опитування науково-педагогічних працівників

Опитування для науково-педагогічних працівників

Опитування педагогічних працівників за ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”

Опитування випускників

Опитування для випускників про здобуту освіту

Опитування для випускників

Опитування випускників ОПП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”

Опитування роботодавців

Анкета для стейкхолдерів
Опитування для роботодавців ОП “Практична психологія” та “Психологія бізнесу”
Що ви бажаєте знайти?