Навантаження НПП. Система План-звіт

Навантаження НПП. Система План-звіт

Планування і облік робочого часу Науково-педагогічних, наукових працівників

Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи у закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом вищої освіти за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Норми часу для планування і обліку  роботи науково-педагогічних працівників

Закон України «Про вищу освіту», Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Детальніше

Наказ МОН України № 450 від 07.08.2002 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

Детальніше

Наказ ДУІТ про підготовку до нового 2029-2020 навчального року

Детальніше

Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДУІТ

Детальніше

Додаток 3. Розподіл навчального навантаження та ставок професорсько-викладацького складу по кафедрі

Детальніше

Наказ про затвердження Положення про планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДУІТ

Детальніше

Додаток 4. Рекомендований обсяг навчального навантаження професорсько-викладацького складу Університету на 2019/2020 навчальний рік

Детальніше

Система План-Звіт

Державного університету інфраструктури та технологій

Вхід в систему

Додаток 5. Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

Детальніше

Що ви бажаєте знайти?