Вибіркові дисципліни ФУТ

Бакалаври

292 'Міжнародні економічні відносини' ОПП 'Міжнародний бізнес'

Магістри

073 'Менеджмент' ОПП 'Бізнес-адміністрування'
073 'Менеджмент' ОПП 'Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності'
073 'Менеджмент' ОПП 'Менеджмент організацій і адміністрування'

Аспіранти

Що ви бажаєте знайти?