Вибіркові дисципліни ІРСЗ

Бакалаври

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОПП "Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту"
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
ОПП "Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту"
273 Залізничний транспорт ОПП "Вагони та вагонне господарство"
273 Залізничний транспорт ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство"
273 Залізничний транспорт ОПП "Залізничні споруди та колійне господарство"
273 Залізничний транспорт ОПП "Управління інфраструктурою колійного господарства"

Силабуси вибіркових дисциплін (2024-2025 н.р.)

Перелік вибіркових дисциплін

Магістри

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ОПП "Автоматизовані системи технологічного зв’язку"
273 Залізничний транспорт ОПП "Вагони та вагонне господарство"
273 Залізничний транспорт ОПП "Локомотиви та локомотивне
господарство"
273 Залізничний транспорт ОПП "Залізничні споруди та колійне
господарство"

Аспіранти

Що ви бажаєте знайти?