Бази практики

Практика студентів проводиться на підприємствах-базах практики, які відповідають вимогам наскрізної програми практики за відповідною спеціальністю та забезпечують її виконання. Договори укладаються на різні терміни, але не менше передбаченого навчальним планом  періоду практики.

Підприємства, установи, організації, їх підрозділи, які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:

  • наявність структур, що відповідають спеціальностям/спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців;
  • можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів та надання студентам робочих місць на час практики;
  • надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
  • наявність житлового фонду (за необхідністю)

Студенти можуть самостійно, за погодженням з відділом практики та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, викладачем-керівником практики, завідувачем профілюючої кафедри та директором відповідного інституту, підбирати для себе підприємства та організації для проходження практики і пропонувати їх для використання.

Університет співпрацює з такими підприємствами-базами практики:

Київський інститут водного транспорту:

Київський інститут залізничного транспорту

Інститут управління, технологій та права

Перелік баз практики постійно оновлюється.

Ми відкриті для співпраці!

Напишіть нам [email protected]

Що ви бажаєте знайти?