Програми практики

Програми практики відповідають нормативно-правовим актам України щодо проведення практики студентів, вимогам навчального плану спеціальності, кваліфікаційній характеристиці фахівця, вимогам стандартів вищої освіти та Положенню про проведення практики  студентів ДУІТ.

Зміст, послідовність та взаємозв’язок усіх видів практики визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється профілюючою кафедрою, розглядається на її засіданні, та на засіданні Вченої ради інституту, затверджується директором відповідного інституту.

Наскрізна програма практики повинна бути короткою, конкретною по змісту, давати повну, чітку уяву про всю систему практичної підготовки фахівця за кожною спеціальністю, включати конкретні рекомендації щодо видів та форм перевірки рівня знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти під час проходження практики на кожному робочому місці.

Наскрізні та робочі програми практики студентів ДУІТ

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
073 «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
073 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
073 «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА»
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
101 «ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
073 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
151 «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИ СИСТЕМИ»
151 «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ». «АВТОМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ»
273 «ЗАЛІЗНИЧНІ СПОРУДИ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО»
273 «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО»
275.02 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ)»
275.02 «УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА КРИЗ»
281 «УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА КРИЗ»
Що ви бажаєте знайти?