Програми практики

Програми практики відповідають нормативно-правовим актам України щодо проведення практики студентів, вимогам навчального плану спеціальності, кваліфікаційній характеристиці фахівця, вимогам стандартів вищої освіти та Положенню про проведення практики  студентів ДУІТ.

Зміст, послідовність та взаємозв’язок усіх видів практики визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється профілюючою кафедрою, розглядається на її засіданні, та на засіданні Вченої ради інституту, затверджується директором відповідного інституту.

Наскрізна програма практики повинна бути короткою, конкретною по змісту, давати повну, чітку уяву про всю систему практичної підготовки фахівця за кожною спеціальністю, включати конкретні рекомендації щодо видів та форм перевірки рівня знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти під час проходження практики на кожному робочому місці.

Наскрізні та робочі програми практики студентів ДУІТ

073 Менеджмент ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
073 Менеджмент ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 Менеджмент ОПП «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
073 Менеджмент ОПП «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 Менеджмент ОПП «БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА»
075 Маркетинг ОПП «МАРКЕТИНГ»
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
101 Екологія ОПП «ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
101 Екологія ОПП «ЕКОЛОГІЯ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ»
121 Інженерія програмного забезпечення ОПП «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
122 Комп'ютерні науки ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИ СИСТЕМИ»
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОПП «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ», «АВТОМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ»
271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК»
271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП «УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ»
271.03 «ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ»
273 Залізничний транспорт ОПП «ВАГОНИ ТА ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО»
273 Залізничний транспорт ОПП «ЗАЛІЗНИЧНІ СПОРУДИ ТА КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО»
273 Залізничний транспорт ОПП «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО»
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ)»
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП «УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА КРИЗ»
281 Публічне управління та адміністрування ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
292 Міжнародні економічні відносини ОПП «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»
Що ви бажаєте знайти?