Тренажери та обладнання

Для якісного забезпечення підготовки фахівців  усіх напрямів і спеціальностей необхідно поєднувати теоретичне навчання і практичну підготовку.

Київський інститут водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Для практичних занять використовуються спеціалізовані аудиторії,  лабораторії, комп’ютерні класи, лабораторія 3D- моделювання, сучасні тренажери з відповідними сертифікатами  модулювання роботи суден з двигуном внутрішнього згоряння та з газотурбінним двигуном.

Тренажер моделювання роботи судна з двигуном внутрішнього згоряння

Уявляє собою детально і  точно змодельований комплекс машинного відділення суднової дизельної енергетичної установки Wärtsilä-Sulzer RTA58 суховантажного судна дедвейтом 12 000 т. Версія тренажеру ERS 5000, модель якої заснована на узагальнених, «класичних» схемах судових систем та принципів контролю і управління. Тренажер ERS 5000 розроблений відповідно до вимог конвенції ПДМНВ’95, а також курсів IMO: 2.07; 2.08; 7.02; 7.04. Тренажер сертифікований норвезьким класифікаційним співтовариством Det Norske Veritas як відповідний класу А. Версія цього тренажера призначена для проведення розширеної і поглибленої підготовки в умовах штатних або аварійних ситуацій, навиків та оцінки компетентності членів команд.

Тренажер моделювання роботи суднової парової турбінної та котельної енергетичної установки

Докладно змодельований комплекс роботи суднової парової турбінної та котельної енергетичної установки Kawasaki UA 400 танкера-газовоза LNG дедвейтом 76 000 т виробництва «Транзас»,  розроблений для проведення навчання, відпрацювання навиків та оцінки компетентності членів команд машинного відділення, несучих вахту в машинному відділенні, включаючи старших механіків. Версія тренажеру також ERS 5000.

Тренажери пропонують різні рівні навчання: від стадії ознайомлення з обладнанням, відпрацювання стандартних режимів експлуатації та несення вахти до рівня поглибленої підготовки, пошуку та усунення несправностей і управління ресурсами екіпажу. Робочі можливості дозволяють проводити навчання на різних моделях, що є точними і детальними копіями сучасних суден.

Вказані тренажери моделювання роботи суден дозволяють вирішувати та відпрацьовувати наступні завдання відповідно до типу приводу та дедвейту суден:

 • ознайомлення з системами машинного відділення та їх елементами – механізмами та обладнанням;
 • вивчення та аналіз схем судових систем;
 • контроль та управління роботою систем, механізмів та обладнання;
 • вивчення принципів роботи системного управління, автоматизації та аварійно-попереджувальної сигналізації;
 • контроль шкідливих викидів, способів оптимізації шкідливих викидів та економії палива;
 • управління судовою електростанцією, балансом потужностей;
 • робота та несення вахт в штатному й аварійному режимах роботи, пошук та усунення несправностей;
 • управління ресурсами екіпажу.

У більшості лабораторій та лекційних аудиторіях кафедр ФЕТС встановлені сучасні інтерактивні дошки, а для навчального процесу активно використовуються мультимедійні проектори, монітори, електронні плакати, стенди, макети, та тренажери.

Лабораторія 3D–моделювання (комп’ютерний клас)

Лабораторія 3D-моделювання, де проходять заняття наших студентів, оснащена найсучаснішим цифровим обладнанням, що включає 3D сканер професійного класу David SLS-2 та два професійних 3D принтера – Stratasys uPrint SE та ULTIMAKER 2+. Трівімірні візуальні моделі віступають у якості потужних навчальних посібніків, за допомогою яких студентам можна пояснювати складні конструктивні концепції в процесі навчання. Навички роботи в CAD дозволяють студентам самостійно змінювати 3D дизайн та всіляко удосконалювати його. 3D друк знайомить студентів зі світом цифрового виробництва та цифровими сучасними технологіями.

Вивчення та оволодіння сучасними цифровими технологіями дозволяє нашим випускникам виконувати широке коло завдань і гідно конкурувати з випускниками будь-яких ВНЗ України.

David Laser Scanner SLS-2 – високоякісний та компактний 3D сканер, в основі роботи якого покладено технологія структурованого світла, тобто побудова зображення при скануванні відбувається за рахунок заломлення смуги світла, що дозволяє отримати якісні 3D-моделі практично будь-яких об’єктів з високою роздільною здатністю. Сканер сприймає навіть дрібні деталі в 0,1 мм і будує з високою швидкістю будь-яку 3D модель за отриманими даними.

Stratasys uPrint SE – продуктивний 3D принтер, який дозволяє створювати надійні функціональні моделі та використовується при швидкому прототипуванні необхідних деталей будь-якої складності або виготовленні корпусних виробів за допомогою двох типів матеріалів: основного (модельного пластика ABSPlus-P430) і допоміжного (розчинного пластика SR-30). Пластик ABSPlus є досить міцним матеріалом, а створені з нього моделі можна використовувати для проведення різних фізичних тестів, перевірок якостей експлуатації, ремонту або аварійного відновлення та виготовлення  деяких деталей в умовах плавання судна.

3D принтер ULTIMAKER 2+ дозволяє виконувати завдання тривимірного друку моделі будь-якої конфігурації полімерними нитками зі швидкістю до 300 мм/сек з точністю від 20 до 600 мікрон, для чого використовується набір 4 сопел з латуні. Для друку композитними матеріалами з високими абразивними властивостями (наприклад – карбон, мідь, сталь, бронза) використовується окремий набір принтера з нагрівальним блоком та 3 змінними соплами різного діаметру з титану.

Лабораторія експлуатації суднових енергетичних установок

Застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. Лабораторія має широкий перелік відповідного обладнання, основне з них: дизельні двигуни – 6Ч 18/22,  NVD 24, 2Ч 8,5/11, 6Ч СП 15/18 (3Д6) с реверс-редуктором, 6Ч 12/14; генератори постійного струму – П91М 60кВт, 230в та П61М 10,5 кВт, 230в; макети дизельних двигунів – 3Д6 та NVD36; компресори повітряного високого тиску – КВД-М та 20К.Е; тренажер для регулювання газорозподільчіх фаз двигуна та ін.

Лабораторія суднових електричних машин та електрообладнання судна застосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики; судноводіння; навігація та управління морськими суднами; навігація та управління суднами внутрішнього та змішаного плавання. В лабораторії встановлені діючи імітатори електроприводів суднових механізмів:  баластний насос, санітарний насос, пожежний насос, шпіль,  стерно; апаратура внутрішньо-суднового зв’язку та сигналізації; макети електродвигунів постійного та змінного струму та ін.

Лабораторія суднової автоматики астосовується для навчальної підготовки студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізацій: експлуатація суднових енергетичних установок; управління судновими технічними системами та комплексами; експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики. В лабораторії використовується макет системи дистанційного автоматичного управління двигуном; автоматичний холодильний агрегат ВЗ-450; регулятори обертів двигуна NVD36, 64 12/14, 124СП 18/20,  64СП 15/18; макет пристрою зупинки двигуна; станція вимірювання температури викидних газів ДВЗ 64СП 18/22; макет автоматичної паливної форсунки,  котельного агрегату КОАВ-63; тренажер системи аварійно-попереджувальної сигналізації, тренажер системи автоматичного захисту СПАСЗ-5 ДГА-50М, тренажер системи управління котельним агрегатом; дабораторні стенди для досліджень елементів імпульсних пристроїв та мікропроцесорної техніки,  для дослідження характеристик електричних машин КСОЕ-4, для дослідження трифазних електричних кіл та ін.

Кафедра «Технічні системи ПУС» факультету судноводіння має такі лабораторії:

 • Лабораторія «Технічних систем Судноводіння» (Лабораторія «ТСС»); Лабораторія «Радіолокаційних систем та Систем автоматизованої радіолокаційної прокладки» (Лабораторія «РЛС і САРП»);
 • Лабораторія «Компютерно-тренажерна для НІС з ЕК (Навігаційно Інформаційна система з Електронними картами), РЛС (Радіолокаційних систем) і САРП (Система автоматизованої радіолокаційної прокладки)».

Київський інститут залізничного транспорту

Теорія у навчальному процесі займає чільне місце, однак глибоке розуміння матеріалу та відкладення його до довготривалої пам’яті забезпечить тільки практика.

Розвиток та поширення комп’ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів візуального та звукового відображення значно вплинули на навчальний процес, особливо на його практичну частину. Лабораторні роботи, практичні заняття виконуються на віртуальних стендах, що дозволяє значно розширити тематику занять, глибше дослідити та продемонструвати процеси, які протікають у ході експериментів, зменшити вартість навчання.

На факультеті інфраструктури рухомого складу залізниць Київського інституту залізничного транспорту діє 27 лабораторій та 5 комп´ютерних класів. Лабораторна база постійно оновлюється та удосконалюється.

Кафедра «Тяговий та рухомий склад залізниць»

З метою швидшого та повноціннішого адаптування майбутніх спеціалістів до виробничої та експлуатаційної діяльності на базі Навчально-наукової бази «Київ-Волинський» кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» була створена комп’ютеризована лабораторія із управління та ведення поїзда – «Тренажер по керуванню локомотивом»

Фільм-презентація
Робоче місце машиніста потягу Вигляд збоку на робочий екран Презентація роботи тренажера

Завдяки такому лабораторному обладнанню  можна у реальному часі змоделювати роботу електровозу змінного струму, що дозволяє студентам напрямів підготовки «Електромеханіка» та «Рухомий склад залізниць» (локомотиви):

 • отримати навики ведення потяга у різних режимах;
 • навчитися визначати та усувати нештатні, аварійні режими роботи обладнання електровоза, підтвердити свої навики та знання із дисципліни ”Методи технчної діагностики”;
 • знаходити несправності у електричних схемах, відновлювати їх нормальну роботу;
 • краще зрозуміти специфіку та сутність усіх процесів, що відбуваються на локомотиві під час експлуатації;
 • закріпити та автоматизувати знання із курсу “ПТЕ”;
 • простежити за параметрами комутації тягових двигунів в залежності від режимів роботи та схем з’єднання, що сприяє закріпленню знань із дисципліни “Тяговий електропривід”;
 • дослідним шляхом підтвердити достовірність матеріалу, викладеного у дисципліні “Тяга поїздів”.

Крім основних базових знань у процесі розробки, налагодження та експлуатації тренажера студенти 4-5 курсів змогли поглибити свої знання із електротехніки та радіоелектроніки, програмування, конструкції та ремонту тягового рухомого складу. Але, найголовніше, що вони змогли розвинути у собі такі якості як наполегливість, відповідальність, самоорганізованість, що, без сумніву, вкрай необхідні для виховання майбутніх інженерних кадрів.

Кафедра має тісні зв’язки з підприємствами усіх залізниць України, Київським метрополітеном, а також iз промисловими підприємствами транспортного машинобудування.

Перелік баз на підприємствах та в інших навчальних закладах, з якими співпрацює кафедра:

 • Локомотивне депо «Київ-Пасажирський»
 • Локомотивне депо «Дарниця»
 • ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»
 • ДП «Українська залізнична швидкісна компанія»
 • ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»
 • Моторвагонне депо станції «Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця»
 • Оборотне депо «Борщагівка»
 • Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім. В.І. Кудряшова.

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» має 10 спеціалізованих лабораторій. Філії кафедри розташовані на Київському електровагонно-ремонтному заводі, Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

Випускники кафедри працюють в Головних управліннях вагонного та пасажирського господарств Укрзалізниці; Київському метрополітені; Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» службі вагонного господарства та пасажирській службі залізниць України; проектно-конструкторському технологічному бюро вагонного господарства Укрзалізниці; на вагонобудівних та вагоноремонтних підприємствах, вагонних депо, вагонних дільницях (ДВРЗ, КЕВРЗ, депо Дарниця, Київ-Пасажирський, Козятин, Коростень, Коломия, Здолбунів, Ковель, Шевченко, Одеса, Львів, Жмеринка, Чернівці, Хмельницький, Знам’янка, Львівській філії ДНУЗТ, Чернігівському та Київському коледжах транспортної інфраструктури).

На кафедрі «Залізнична колія та колійне господарство» створено демонстраційний комп’ютерно-мультимедійний клас із підключенням до мережі Інтернет. Також на виробничо-навчальному полігоні станції Київ-Волинський обладнано спеціалізований навчальний клас та лабораторію, що дозволяє проводити зі студентами лабораторні та практичні заняття на коліях і стрілочних переводах полігону.

На балансі кафедри знаходяться дві спеціалізовані лабораторії: «Будівельні матеріали» та «Інженерна геологія та механіка ґрунтів», які обладнані необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін кафедри та одна спеціалізована аудиторія «Штучні споруди і будівельні конструкції на залізничному транспорті», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача.

Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процесу та підготовкою і виданням нових навчальних матеріалів.

Кафедри «Автоматизовані компютерно-інформаційні системи» та «Телекомунікаційні технології та автоматика»

Майбутнім фахівцям спеціальності 151 «Компьютерно-інтегровані технології» необхідно знати існуючі засоби зв’язку та автоматизації, а також вміти ними користуватися. В цьому плані на кафедрах ТТА і АКІТТ значна частина часу приділяється вивченню сучасних засобів зв’язку та автоматизації, зокрема таких:

 • комп’ютер i його програмне забезпечення;
 • технології комп’ютерних мереж;
 • основні сучасні телекомунікаційні технології;
 • мобільний зв’язок;
 • оптичні системи передачі та сучасні системи радіозв’язку;
 • системи захисту інформації;
 • мультисервісні мережі зв’язку;
 • сучасні засоби автоматизації та безпеки на залізничному транспорті.

Для якісної організації навчального процесу кафедра «Телекомунікаційних технологій та автоматики» має в своєму розпорядженні достатній аудиторний фонд. Його основу складають спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія автоматичної комутації і оперативно технологічного зв’язку,
 • лабораторія вімірювальних та радіотехнічних систем,
 • лабораторія систем передачі дискретної інформації,
 • лабораторія цифрових оптоволоконних систем передачі,
 • комп’ютерний клас,
 • лабораторія станційних пристроїв автоматики та телемеханіки,
 • лабораторія автоматики та телемеханіки.

Лабораторія комп’ютерної техніки оснащена сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення. При формулюванні лабораторних завдань раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ. На кафедрі в учбовому процесі задіяна сучасна «Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних технологій на базі діючих систем волокон – оптичних мультиплексорів і 155еі системами мультисервісного абонентського доступу НТС-1100Е».

Випускники кафедри працюють як на підприємствах телекомунікаційної та IT-галузі, так і у підрозділах залізничного транспорту, серед яких:

 • Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці;
 • Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці ;
 • Провайдери інтернет-послуг;
 • Київський метрополітен;
 • Інформаційно-обчислювальний центр Південно-західної залізниці;
 • Підприємства ШЧ Південно-західної залізниці;
 • Підприємства ШЧ Одеської залізниці;
 • Підприємства ШЧ Львівської залізниці;
 • Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України.

Для якісної організації навчального процесу факультет має в своєму розпорядженні:

 • Лабораторію механіки, молекулярної фізики та термодинаміки;
 • Лабораторію основ електромагнетизму та фізичної оптики;
 • Лабораторію загальної електротехніки;
 • Лабораторію теоретичної електротехніки;
 • Лабораторію електромеханіки.

Всі навчальні лабораторії оснащені сучасними лабораторними стендами та обчислювальною технікою. При формулюванні лабораторних завдань з фізики та електротехнічних дисциплін раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ та електротехнічних схем і приладів. Для комп’ютерного моделювання фізичних явищ використовується програмний комплекс «Open Physica 2.7».

Що стосується лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін, то при їх виконанні використовуються навчально – дослідні стенди спроектовані і вироблені Одеським дослідним заводом Міністерства освіти і науки України, які з допомогою аналогово – цифрового перетворювача (АЦП) спряжені із сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення та такі фірмові комп’ютерні програми, як «Electronics WorkBench» та «MathCAD». Це дозволяє використовувати комп’ютер, з однієї сторони, як універсальний вимірювальний прилад, а з іншої – для моделювання, оптимізації електротехнічних та електронних схем і приладів з наступним порівнянням віртуальних результатів з результатами апаратурних досліджень.

Кафедра «Теоретичної та прикладної механікі» забезпечує навчальний процес з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії машин і механізмів, прикладної механіки, технічної механіки, будівельної механіки, деталей машин, основ конструювання, нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки тощо.

Кафедра має потужну лабораторну базу. Лабораторії комп’ютерного моделювання, опору матеріалів, деталей машин, теорії механізмів і машин активно використовуються в начальному процесі. Для навчання студентів на сучасному рівні університетом лабораторія обладнано сучасною установкою для експериментального визначення механічних властивостей конструкційних матеріалів при статичному та циклічному навантаженні.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють заохоченню студентів до науково-дослідної роботи. Студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а результати своїх досліджень вони доповідають на щорічних науково-практичних конференціях.

Кафедра проводить інтенсивну науково-дослідну роботу за напрямами:

 • біфуркації, катастрофи, стійкість станів рівноваги і граничних циклів багатоланкових маятників під дією потенціальних та асиметричних слідкуючих сил;
 • аналіз напружено-деформованого стану елементів конструкцій в умовах складного навантаження;
 • вплив кінетики напружено-деформованого стану на довговічність елементів конструкцій залізничного транспорту.

Кафедра підтримує наукові зв’язки із Інститутом механіки ім С.П. Тимошенка НАН України, Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, УкрДУЗТ, ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна.

Завдяки навчанню в спеціально обладнаних лабораторіях випускники Державного університету інфраструктури та технологій отримують необхідні практичні навички та повністю відповідають вимогам потенційних роботодавців.

Що ви бажаєте знайти?