Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ДУІТ – це об’єднання студентів, мета якого створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці.

Члени Студентської ради ДУІТ – це креативні, талановиті, наполегливі та амбіційні студенти нашого Університету, яким не байдуже майбутнє студентської громади нашого закладу вищої освіти, її розвиток та організація дозвілля.

Девіз, який Студентська рада ДУІТ бере за основу: «Audaces fortuna invat!» (з лат. «Щастить сміливим).

Студентська рада ДУІТ це орган студентського самоврядування на рівні Університету, який в своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», а саме ст. 40 та Положенням про студентське самоврядування ДУІТ.

Для реалізації мети студентського самоврядування ДУІТ, про яку згадано на початку, Студентська рада ДУІТ здійснює роботу над цілим рядом основних завдань.

Наші основні завдання:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків,
 • товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної
  політики;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах ДУІТ та їх окремих структурних підрозділах;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки і порушення;
 • участь у роботі приймальної та стипендіальної комісій;
 • організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках та студентському містечку.

Керівництво Студентської ради ДУІТ

Голова Студентської ради ДУІТ Крістіан Дем’янов

Основні функції та завдання голови Студентської ради ДУІТ згідно Положення про студентське самоврядування:

Голова Студентської ради, який обирається шляхом таємного голосування терміном на 1 рік:

 • координує діяльність органів студентського самоврядування ДУІТ;
 • організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів;
 • представляє органи студентського самоврядування поза межами ДУІТ;
 • погоджує з керівництвом порядок проведення заходів по роботі зі студентами;
 • складає та подає у визначений термін до плановофінансового відділу кошторис студентської ради;
 • бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської ради ДУІТ іншими органами студентського самоврядування організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської Ради;
 • представляє інтереси студентської громади ДУІТ;
 • бере участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій ДУІТ;
 • звітує про роботу Студентської ради на конференції студентів ДУІТ;
 • забезпечує організацію проведення Конференції студентів;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації ДУІТ та виконавчих органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • погоджує документи що стосуються діяльності, побуту та інтересів студентства ДУІТ.

Заступник голови Студентської ради ДУІТ Данило Гаваза

Основні функції заступника:

 • У разі втрати статусу студента, виконання обов’язків голови Студентської ради, тимчасово, до проведення виборів, покладається на заступника голови;
 • Має право підпису документів на рівні з головою Студентської ради, якщо голова делегував це право в силу неможливості самостійно здійснити підпис документів;
 • Проводить засідання за дорученням голови Студентської ради;
 • Допомагає голові Студентської ради здійснювати управління органом студентського самоврядування.

Секретар Студентської ради ДУІТ Іванна Пасічник

Основні функції секретаря:

 • Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг;
 • Відповідає за збереження документації органу студентського самоврядування;
 • Підписує протоколи засідань;
 • Здійснює інші функції, що пов’язані з допомогою в керівництві Студентською радою спільно з головою і заступником.

Інформаційно-аналітичний відділ

Керівник Андрій Бурденюк

Діяльність даного відділу зумовлює два основних завдання:

Перше це розробка стратегій розвитку студентського самоврядування ДУІТ;

Друге це поширення інформації про діяльність Студентської ради ДУІТ та інформування студентів про проведення заходів за підтримки Студентської ради ДУІТ.

Окрім цього, даним відділом здійснюється ряд наступних функцій:

 1. Збирання відкритої інформації про питання та (або) проблеми студентів у кожному структурному підрозділі з метою проведення подальшої аналітики (аналізу) отриманої інформації задля ефективного та дієвого вирішення відповідних питань та (або) проблем студентів;
 2. Розроблення стратегій, прогнозів та рекомендацій щодо розвитку студентського самоврядування;
 3. Поширення інформації про діяльність Студентської ради ДУІТ;
 4. Інформування студентів про проведення заходів за підтримки Студентської ради ДУІТ;
 5. Пропаганда студентського самоврядування;
 6. Створення інформаційного забезпечення для діяльності Студентської ради в цілому.

Культурно-масовий відділ

Керівник Софія Трофімчук

Головним завданням культурномасового відділу Студентської ради ДУІТ є сприяння творчій діяльності студентів. Окрім цього, здійснюється ряд таких функцій:

 1. Організація різноманітних культурно-просвітницьких та культурно-масових заходів (концерти, конкурси, заходи з нагоди основних загальнодержавних та університетських свят);
 2. Сприяння створенню дієвого майданчика для самореалізації студентів шляхом виявлення, розвитку та реалізації здібностей і талантів студентів;
 3. Залучення студентів до культурно-просвітницької роботи;
 4. Інформування студентів про можливості реалізації своїх творчих здібностей і талантів в Україні та закордоном;
 5. Підняття організації заходів студентської самодіяльності на якісно новий рівень.

Спортивно-оздоровчий відділ

Керівник Данило Куліш

Головним завданням спортивно-оздоровчого відділу Студентської ради ДУІТ є сприяння діяльності студентів у сфері фізичної культури і спорту.

 1. Організація і проведення спортивних змагань;
 2. Сприяння організації дозвілля, відпочинку та оздоровлення студентів;
 3. Пропаганда здорового способу життя серед студентів ДУІТ;
 4. Координація та підтримка спортивних команд університету;
 5. Участь у вирішенні питань щодо отримання можливості проведення оздоровчого відпочинку для студентів.

Науковий відділ

Керівник Анастасія Бердник

Головним завданням наукового відділу Студентської ради ДУІТ є сприяння навчальній та науковій діяльності студентів.

 1. Вдосконалення навчального процесу в Університеті;
 2. Проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 3. Інформування студентів про наукові можливості в Україні та закордоном (гранти, наукові конференції, конкурси);
 4. Вирішення питань фінансування відряджень студентів, для участі в наукових конференціях та олімпіадах в інших містах;
 5. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 6. Залучення студентів університету до науково-дослідницької роботи. 
Як стати частиною нашої команди?
За детальною інформацією звертайтесь
до голови виборчої комісії
за номером +380986451516
Бабченко Олександр

Бажаєте бути в курсі всіх подій?
Знаходьте нас в соціальних мережах:

Поштова адреса:
м. Київ, вул. Кирилівська-9, каб. 104
e-mail: studrada@duit.edu.ua

Що ви бажаєте знайти?