Плани підвищення кваліфікації

Плани підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників здійснюється згідно з Планом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій на календарний рік, що складається навчально-методичним відділом та затверджується Ректором ДУІТ.

Підставою для формування Плану є плани підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників кафедр на календарний рік.

Плани підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних і педагогічних працівників
Державного університету інфраструктури та технологій

2018-2019 навчальний рік 2019-2020 навчальний рік 2021 рік
2022 рік 2023 рік 2024 рік
Що ви бажаєте знайти?