Плани підвищення кваліфікації

Плани підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників здійснюється згідно з Планом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій на календарний рік, що складається навчально-методичним відділом та затверджується Ректором ДУІТ.

Підставою для формування Плану є плани підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників кафедр на календарний рік.

Плани-графіки підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних і педагогічних працівників
Державного університету інфраструктури та технологій

Що ви бажаєте знайти?