Навантаження НПП

Навантаження НПП

Планування і облік робочого часу Науково-педагогічних, наукових працівників

Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків у 2021-2022 навчальному році становить 1512 годин при середньо-тижневій тривалості 36 годин.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи у закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти.

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом вищої освіти за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників

Закон України «Про вищу освіту», Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Детальніше

Наказ ДУІТ Про організацію та планування освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році

Детальніше

Додаток 4. Рекомендований обсяг навчального навантаження професорсько-викладацького складу Університету на 2021-2022 навчальний рік

Детальніше

Додаток 5. Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

Детальніше

Додаток 7. Розподіл навчального навантаження та ставок професорсько-викладацького складу по кафедрі у 2021 – 2022 навчальному році

Детальніше

Що ви бажаєте знайти?