Навантаження НПП

Навантаження НПП

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи у закладах вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами.

Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

3. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом вищої освіти за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

5. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

Планування і облік робочого часу науково-педагогічних, наукових працівників

ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій
Рекомендований обсяг навчального навантаження професорсько-викладацького складу  Державного університету інфраструктури та технологій
Розподіл навчального навантаження та ставок професорсько-викладацького складу по кафедрі

Система «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН»

Що ви бажаєте знайти?