Профспілка

Профспілка

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 №1045-XIV
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Державного університету інфраструктури та технологій

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Первинна організація профспілки – добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти.

В Державному університеті інфраструктури та технологій
діють три первинних профспілкових організації:

Первинна профспілкова організація працівників водного транспорту Державного Університету інфраструктури та технологій (ППО ПВТ ДУІТ)
Первинна профспілкова організація залізничників Державного Університету інфраструктури та технологій (ППОЗ ДУІТ)
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Державного Університету інфраструктури та технологій (ППОСА ДУІТ)
Що ви бажаєте знайти?