Каталог освітніх програм ОР «бакалавр»

Каталог освітніх програм ОР «бакалавр»

Спеціальність 022 Дизайн
Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища»

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма «Інноваційний менеджмент креативних індустрій»

Спеціальність 051 Економіка
Освітньо-професійна програма «Економіка»

Спеціальність 053 Психологія
Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси, банківська справа та страхування)
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма «Транспортний менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Освітньо-професійна програма «Логістика»

Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
Освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля»

Спеціальність 081 Право
Освітньо-професійна програма «Право»

Спеціальність 101 Екологія
Освітньо-професійна програма «Екологія транспортної інфраструктури»
Освітньо-професійна програма «Екологія на водному транспорті»

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма «Повітряно-кліматичні системи і клімат-контроль»

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування
Освітньо-професійна програма «Суднові холодильні машини і установки»

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2-4 курси)
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту»
Освітньо-професійна програма «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління»

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (1 курс)
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту»
Освітньо-професійна програма «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління»
Освітньо-професійна програма «Системи зв’язку, автоматизації та сигналізації на залізничному транспорті»

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Освітньо-професійна програма «Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання»

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами
Освітньо-професійна програма «Навігація і управління морськими суднами»

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами
Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними системами і комплексами»

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт
Спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Освітньо-професійна програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Спеціальність 273 Залізничний транспорт
Освітньо-професійна програма «Вагони та вагонне господарство»
Освітньо-професійна програма «Локомотиви та локомотивне господарство»
Освітньо-професійна програма «Залізничні споруди та колійне господарство»
Освітньо-професійна програма «Управління інфраструктурою колійного господарства»
Освітньо-професійна програма «Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті»

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами транспорту)
Спеціалізація 275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»
Спеціалізація 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»
Освітньо-професійна програма «Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення»

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес»

 Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднам
Освітньо-професійна програма «Навігація і управління морськими суднами»

Спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами
Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними системами і комплексами»

Спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Освітньо-професійна програма «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Що ви бажаєте знайти?