Вступ на Дунайський факультет морського та річкового транспорту

Вступ на Дунайський факультет
морського та річкового транспорту

 • Етапи вступу
 • Документи для вступу
 • Необхідні ЗНО
 • Програми випробувань

Дунайський факультет морського та річкового транспорту ДУІТ у м. Ізмаїл здійснює підготовку фахівців для морського та річкового транспорту (освітній ступень «бакалавр») спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» за спеціалізаціями:

 • Навігація і управління морськими суднами (попередня назва Судноводіння);
 • Управління судновими технічними системами і комплексами (попередня назва Експлуатація суднових енергетичних установок);
 • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

Прийом абітурієнтів здійснюється на базі:

 • повної загальної середньої освіти;
 • на базі ОКР «молодший спеціаліст»;
 • на основі ступеня бакалавр/магістр, здобутого за іншою спеціальністю (друга вища освіта).

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання

Правила прийому на ДФМРТ

Розмір оплати за навчання з 01.07.2020р.

Обсяги державного замовлення на прийом на ДФМРТ у 2020р.

Графіки вступних іспитів для вступників на місця державного замовлення

Графіки вступних іспитів для вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

Вступ на базі ПЗСО (після школи):

 1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2020 (реєстрація, проходження та оголошення результатів) розпочнеться 3 лютого та триватиме до 14 серпня
 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 серпня 2020 року
 3. Подача електронних заяв розпочинається з 13 серпня та закінчується о 18:00 годині 16 серпня (для осіб, які складають вступні іспити або проходять співбесіду) та о 18.00 годині 22 серпня 2020 року для осіб за результатами ЗНО
 4. Проведення вступних випробувань та співбесід (для тих категорій осіб, для яких це передбачено правилами прийому) розпочинається 16 серпня та закінчується 18 серпня 2020 року
 5. Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 години 27 серпня (для вступників, що вступають за співбесідою – до 12:00 20 серпня) та на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не раніше 6 вересня 2020 року
 6. Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 31 серпня (до 10:00 години 22 серпня – за співбесідою) 2020 року – на місця державного замовлення та до 13:00 години 11 вересня 2020 року – за кошти фізичних та юридичних осіб
 7. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 години 5 вересня 2020 року (за співбесідою – не пізніше 15:00 години 22 серпня), а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня 2020 року (перший наказ) та 30 вересня (другий наказ)

Вступ на основі ОКР «молодший спеціаліст» (після коледжу):

 1. Подача заяв та документів розпочинається 13 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року
 2. Проведення вступних випробувань розпочинається 25 серпня та закінчується 31 серпня 2020 року
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування – не пізніше 16:00 години 3 вересня 2020 року
 4. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) на місця за державним замовленням – не пізніше 5 вересня 2020 року та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 11 вересня 2020 року
 5. Зарахування вступників – не пізніше 6 вересня 2020 року (на місця за державним замовленням) та не пізніше 15 вересня (на місця за рахунок фізичних та юридичних осіб) 2020 року

Увага! Для вступу на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» приймаються тільки особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 271«Річковий та морський транспорт» із відповідними спеціалізаціями, або за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 червня 2007 року №839, та Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладом за освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 24 травня 1997 року №507.

Прийом на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста випускників інших спеціальностей та спеціалізацій не здійснюється.

Перелік документів, необхідних для вступу на Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на перший курс освітнього ступеня бакалавр на базі ПЗСО (після школи):

 • Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документ про попередню освіту з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2017, 2018, 2019 (іноземна мова – 2018, 2019) або 2020 років (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 086-о (медичний огляд необхідно пройти до 09 серпня 2020 року);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!  

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Перелік документів, необхідних для вступу на Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на перший курс зі скороченим строком навчання за освітнім рівнем бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст»:

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікат та витяг з результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури за 2017, 2018, 2019 або 2020 р.(оригінал та копія);
 • Медична довідка – форма 086-о (або оригінали чинних морських медичних документів та наркологічних тестів) ;
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення або військового квитка;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності;
 • Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Перелік документів, необхідних для вступу на Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на основі ступеня бакалавр/магістр здобутого за іншою спеціальністю (друга вища освіта):

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом про попередню освіту здобуту за іншою спеціальністю з додатком (оригінал та копія);
 • Медична довідка – форма 086-о (або оригінали чинних морських медичних документів та наркологічних тестів) ;
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення або військового квитка;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності;
 • Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (після школи) обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з:

 • української мови і літератури;
 • математики;
 • фізики (або іноземної мови).

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Програми вступних випробувань (вступ на базі ПЗСО)

Програми вступних випробувань (вступ на базі ОКР «молодший спеціаліст»)

Програми співбесід (Друга вища освіта – основний набір)

Програми співбесід (Друга вища освіта – додатковий набір)

Що ви бажаєте знайти?