Вступ до Дунайського інституту водного транспорту

Вступ до Дунайського інституту водного транспорту

Дунайський інститут водного транспорту ДУІТ у м. Ізмаїл здійснює підготовку фахівців для морського та річкового транспорту (освітній ступінь «бакалавр») спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» за спеціалізаціями:

 • Навігація і управління морськими суднами (попередня назва Судноводіння);
 • Управління судновими технічними системами і комплексами (попередня назва Експлуатація суднових енергетичних установок);
 • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

Прийом абітурієнтів здійснюється на базі:

 • повної загальної середньої освіти;
 • на базі ОКР «молодший спеціаліст»; освітній ступінь молодшого бакалавра;
 • на основі ступеня бакалавр/магістр, здобутого за іншою спеціальністю (друга вища освіта).

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання

ВСТУП НА БАЗІ ПЗСО (ПІСЛЯ ШКОЛИ):

ОСНОВНИЙ ЕТАП

ПРИЙОМ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2021 (реєстрація, проходження та оголошення результатів) розпочнеться 01 лютого та триватиме до 30 червня 2021 року.
 2. Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах (на місця державного замовлення) з 24 червня по 06 липня 2021 року.
 3. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 01 липня 2021 року.
 4. Подача електронних заяв розпочнеться з 14 липня та закінчиться о 18:00 годині 16 липня 2021 року (для осіб, які складають вступні іспити або проходять співбесіду) та о 18.00 годині 23 липня 2021 року для осіб за результатами ЗНО.
 5. Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 години 28 липня 2021 року(для вступників, що вступають за співбесідою – до 12:00 20 липня 2021 року) та на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 серпня 2021 року.
 6. Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 02 серпня (до 10:00 години 23 липня – за співбесідою) 2021 року – на місця державного замовлення та до 13 серпня 2021 року – за кошти фізичних та юридичних осіб( І етап), до 27 серпня2021 року (ІІ етап на вакантні місця);
 7. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 години 09 серпня 2021 року (за співбесідою – не пізніше 15:00 години 23 липня 2021 року), а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 16 серпня 2021 року (перший наказ), до 30 серпня 2021року (другий наказ на вакантні місця); до 30 вересня 2021 року (третій наказ на вакантні місця).

ДОДАТКОВИЙ ЕТАП

ПРИЙОМ на ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Початок прийому заяв та документів 08 листопада 2021 року.
 2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів, 19 листопада 2021 року.
 3. Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 23 листопада 2021 року.
 4. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 26 листопада 2021 року.
 5. Зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021 року.

ВСТУП НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА,ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (ПІСЛЯ КОЛЕДЖУ):

ОСНОВНИЙ ЕТАП

ПРИЙОМ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року.
 2. Період прийому заяв та документів з 14 по 23 липня 2021 року.
 3. Строки проведення вступних іспитів з 24 по 30 липня 2021 року.
 4. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 02 серпня 2021 року.
 5. Виконання вимог до зарахуванняна місця за державним замовленням не пізніше 18.00 години 06 серпня 2021 року.
 6. Зарахування на навчання на місця за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 року.
 7. Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/абоюридичних осіб не пізніше 13 серпня 2021 року.
 8. Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 року.

ДОДАТКОВИЙ ЕТАП

ПРИЙОМ на ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Період прийому заяв та документів з 08 по 19 листопада 2021 року.
 2. Строки проведення вступних іспитів з 20 по 23 листопада 2021 року.
 3. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 25 листопада 2021 року.
 4. Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/абоюридичних осіб не пізніше 29 листопада 2021 року.
 5. Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада 2021 року.

Увага! Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» із відповідними спеціалізаціями, або за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 червня 2007 року №839, та Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладом за освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 24 травня 1997 року №507

Прийом на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра випускників інших спеціальностей та спеціалізацій не здійснюється.

ІІ ВИЩА ОСВІТА

ОСНОВНИЙ ЕТАП (І СЕСІЯ)

ПРИЙОМ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Прийом документів з 12 по 26 липня 2021року.
 2. Строки проведення вступних випробувань з 15 по 27 липня 2021року.
 3. Надання рекомендацій на зарахування не пізніше 28 липня 2021року.
 4. Виконання вимог до зарахування не пізніше 30 липня 2021року.
 5. Терміни зарахування вступників не пізніше 02 серпня 2021року.

ОСНОВНИЙ ЕТАП (ІІ СЕСІЯ)

ПРИЙОМ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Прийом документів з 09 по 20 серпня 2021року.
 2. Строки проведення вступних випробувань з 10 по 23 серпня 2021року.
 3. Надання рекомендацій на зарахування не пізніше 25 серпня 2021року.
 4. Виконання вимог до зарахування не пізніше 27 серпня 2021року.
 5. Терміни зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2021року.

ДОДАТКОВИЙ ЕТАП

ПРИЙОМ на ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

 1. Прийом документів з 08 по 19 листопада 2021року.
 2. Строки проведення вступних випробувань з 10 по 22 листопада 2021року.
 3. Надання рекомендацій на зарахування 25 листопада 2021року.
 4. Виконання вимог до зарахування не пізніше 26 листопада 2021року.
 5. Терміни зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2021року.

Перелік документів, необхідних для вступу до Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на перший курс освітнього ступеня бакалавр на базі ПЗСО (після школи):

 • Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документ про попередню освіту з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2018, 2019, 2020 або 2021 роки (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 086-о (медичний огляд необхідно пройти до 09 серпня 2021 року);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!  

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів!

Перелік документів, необхідних для вступу до Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на перший курс зі скороченим строком навчання за освітнім рівнем бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст»:

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2018, 2019, 2020 або 2021 роки (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 086-о (або оригінали чинних морських медичних документів та наркологічних тестів) ;
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності;
 • Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів!

Перелік документів, необхідних для вступу до Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій на основі ступеня бакалавр/магістр здобутого за іншою спеціальністю (друга вища освіта):

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом про попередню освіту здобуту за іншою спеціальністю з додатком (оригінал та копія);
 • Медична довідка – форма 086-о (або оригінали чинних морських медичних документів та наркологічних тестів) ;
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання для паспорта у вигляді ID-картки);
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності;
 • Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності.

Увага! При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями відбіркової комісії ДФМРТ ДУІТ при наявності оригіналів!

 1. Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (після школи) обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з:
  • української мови;
  • математики;
  • фізики (або іноземної мови).
 2. Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра та освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра  обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з:
  • української мови та математики (вступ на бюджетні конкурсні пропозиції);
  • української мови та другого конкурсного предмета, який обирається з переліку загальноосвітніх предметів (іноземної мови, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії) (вступ на небюджетні конкурсні пропозиції).

Відбіркова комісія Дунайського інституту водного транспорту

Телефон: +380 68 143 94 14

Viber: +380 68 143 94 14

Telegram: +380 68 143 94 14

Що ви бажаєте знайти?