Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після коледжу

Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після коледжу

Для вступу у 2022 році осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний ступінь ступінь молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, бакалавра  на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня молодшого бакалавра за іншою спеціальністю.

Етапи та строки проведення вступної кампанії:

 1. Початок прийому заяв та документів - 25 серпня.
 2. Закінчення прийому заяв та документів - 15 вересня.
 3. Строки проведення вступних випробувань - з 01 по 19 вересня.
 4. Надання рекомендацій для зарахування - не пізніше 20 вересня.
 5. Виконання вимог для зарахування - до 24 вересня.
 6. Зарахування вступників - 25 вересня.

Перелік документів для вступу

 • Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 • Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 • Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (2 копії).

Вступ на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра на перший курс зі скороченим строком навчання (термін навчання 1 рік) для здобуття ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами розгляду мотиваційного листа.

Структура мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційних листів для вступу на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій

 1. Формальні вимоги до мотиваційних листів
  Зміст повинен бути лаконічним, виклад думок-стислим з використанням найменшого числа слів, має бути представлена чітка структура листа, текст якого можна розбивати на абзаци, кожен з яких може містити певну концепцію.
 2. Структура мотиваційного листа.
  Вступна частина листів включає звернення до Голови Приймальної комісії (професорові Надії БРАЙКОВСЬКІЙ) та коротку інформацію про вступника ( ПІБ,  адреса проживання, номер телефону та електронна адреса). У вступній частині вступник надає інформацію про здобуту освіту, вказує на який освітній ступінь та форму здобуття освіти, факультет, спеціальність/освітню програму подає заяву.
  Основна частина.
  Перелік власних досягнень та особистих якостей, що на думку вступника, є його перевагами.
  Характеристику своєї мотивації щодо вступу на обрану освітньо-професійну програму.
  Опис бачення своєї кар’єри по закінченні навчання за обраною освітньою програмою.
  Заключна частина має завершуватися підсумком на одне-два речення, які мають підтвердити готовність вступника навчатися.
 3. Критерії оцінювання мотиваційних листів
  Оцінювання мотиваційних листів здійснюється за наступними критеріями:
  • Структурованість та логічність викладення – наявність вступної, основної і заключної частини, поділу тексту на абзаци, оцінюється цілісність, послідовність суджень, логічність викладення матеріалу;
  • Вмотивованість вступника – обгрунтування вибору спеціальності/освітньої програми, розуміння обраної професії, перспектив професійного зростання, значення амбіцій, планів та цілей, наведення навичок, здобутків,  особистих якостей, які визначають вступника гарним кандидатом на вступ до ДУІТ.

Наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватися на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями. До ДУІТ можна вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому. При рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

Що ви бажаєте знайти?