Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після школи

Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після школи

Вступ на ОС “Бакалавр” після школи

Для вступу у 2023 році на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

Етапи та строки проведення вступної кампанії:

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня по 30 листопада
 2. Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі
  • на місця державного замовлення та/або на місця за кошти фізичних та юридичних осіб з 3 липня до 18.00 год. 10 липня
  • виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00 год. 25 липня
 3. Проведення співбесід та творчого конкурсу
  • на  місця державного замовлення та/або на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  з 7  до 18 липня
  • виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 липня
 4. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 19 липня до 18.00 год. 31 липня
 5. Зарахування за державним замовленням
  • надання рекомендацій до зарахування не пізніше 05 серпня
  • виконання вимог до зарахування до 18.00 год. 08 серпня
  • зарахування не пізніше 10 серпня
 6. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  • надання рекомендацій до зарахування не раніше 09 серпня
  • виконання вимог до зарахування: 10 серпня (І етап), 14 серпня (ІІ етап), 29 серпня (ІІІ етап)
  • зарахування: 11 серпня (І етап), 15 серпня (ІІ етап),  30 серпня (ІІІ етап)
 7. Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 18 серпня

Документи для вступу

 1. Документ, що посвідчує особу.  У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
 2. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти  та додаток до нього.
 3. Сертифікат НМТ / ЗНО та інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua), за умови використання цих результатів.
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду). 
 5. Військово-обліковий документ (для військово-зобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 6. Фотокартки – 4 шт. Кольорові фото , розміром 3*4
 7. Шлюбне свідоцтво (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом, сертифікат).
 8. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету.
 • При подачі документів мати копії та оригінали всіх документів.
 • Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету.

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт

ОП Правове регулювання діяльності транспорту

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт, 271.01 Навігація і управління морськими суднами

ОП Судноводіння

Складові конкурсних показників, вагові коефіцієнти:

НМТ (2023/2022)

Бюджет/Контракт

 1. Українська мова -0,3
 2. Математика -0,5
 3. Історія України -0,2 або
  Іноземна мова – 0,5 або
  Біологія -0,2 або
  Фізика – 0,5 або
  Хімія – 0,2

ЗНО (2021/2020)

Бюджет/Контракт

 1. Українська мова або Українська мова і література -0,45
 2. Математика -0,45 або 
  Іноземна мова – 0,45 або
  Фізика – 0,45

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт, 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

ОП Експлуатація суднових енергетичних установок

Складові конкурсних показників, вагові коефіцієнти:

НМТ (2023/2022)

Бюджет

 1. Українська мова -0,3
 2. Математика -0,5
 3. Історія України -0,2 або
  Іноземна мова – 0,5 або
  Біологія -0,2 або
  Фізика – 0,5 або
  Хімія – 0,2

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

ЗНО (2021/2020)

Бюджет

 1. Українська мова або Українська мова і література -0,45
 2. Математика -0,45 або 
  Іноземна мова – 0,45 або
  Фізика – 0,45

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт, 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

ОП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Складові конкурсних показників, вагові коефіцієнти:

НМТ (2023/2022)

Бюджет

 1. Українська мова -0,3
 2. Математика -0,5
 3. Історія України -0,2 або
  Іноземна мова – 0,5 або
  Біологія -0,2 або
  Фізика – 0,5 або
  Хімія – 0,2

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

ЗНО (2021/2020)

Бюджет

 1. Українська мова або Українська мова і література -0,45
 2. Математика -0,45 або 
  Іноземна мова – 0,45 або
  Фізика – 0,45

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт, 271.04 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах

ОП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах

Складові конкурсних показників, вагові коефіцієнти:

НМТ (2023/2022)

Бюджет

 1. Українська мова -0,3
 2. Математика -0,5
 3. Історія України -0,2 або
  Іноземна мова – 0,5 або
  Біологія -0,2 або
  Фізика – 0,5 або
  Хімія – 0,2

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

ЗНО (2021/2020)

Бюджет

 1. Українська мова або Українська мова і література -0,45
 2. Математика -0,45 або 
  Іноземна мова – 0,45 або
  Фізика – 0,45

Контракт

Для вступу на контракт – тільки мотиваційний лист

 

Структура мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційних листів для вступу на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій

 1. Формальні вимоги до мотиваційних листів
  Зміст повинен бути лаконічним, виклад думок-стислим з використанням найменшого числа слів, має бути представлена чітка структура листа, текст якого можна розбивати на абзаци, кожен з яких може містити певну концепцію.
 2. Структура мотиваційного листа.
  Вступна частина листів включає звернення до Голови Приймальної комісії (професорові Надії БРАЙКОВСЬКІЙ) та коротку інформацію про вступника ( ПІБ,  адреса проживання, номер телефону та електронна адреса). У вступній частині вступник надає інформацію про здобуту освіту, вказує на який освітній ступінь та форму здобуття освіти, факультет, спеціальність/освітню програму подає заяву.
  Основна частина.
  Перелік власних досягнень та особистих якостей, що на думку вступника, є його перевагами.
  Характеристику своєї мотивації щодо вступу на обрану освітньо-професійну програму.
  Опис бачення своєї кар’єри по закінченні навчання за обраною освітньою програмою.
  Заключна частина має завершуватися підсумком на одне-два речення, які мають підтвердити готовність вступника навчатися.
 3. Критерії оцінювання мотиваційних листів
  Оцінювання мотиваційних листів здійснюється за наступними критеріями:
  • Структурованість та логічність викладення – наявність вступної, основної і заключної частини, поділу тексту на абзаци, оцінюється цілісність, послідовність суджень, логічність викладення матеріалу;
  • Вмотивованість вступника – обгрунтування вибору спеціальності/освітньої програми, розуміння обраної професії, перспектив професійного зростання, значення амбіцій, планів та цілей, наведення навичок, здобутків,  особистих якостей, які визначають вступника гарним кандидатом на вступ до ДУІТ.

Наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватися на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями. До ДУІТ можна вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому. При рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

Що ви бажаєте знайти?