Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після школи

Вступ на ОС “Молодший бакалавр” після школи

Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання

 1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2021 (реєстрація, проходження та оголошення результатів) розпочнеться 01 лютого та триватиме до 30 червня
 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня 2021 року та закінчується 30 вересня 2021 року
 3. Подача електронних заяв розпочинається з 14 липня та закінчується о 18:00 годині 16 липня (для осіб, які складають вступні іспити або проходять співбесіду)* та о 18.00 годині 23 липня 2021 року для осіб, які вступають за результатами ЗНО.
 4. Проведення вступних іспитів* з 7 липня по 13 липня 2021 року та з 14 липня по 23 липня 2021 року (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
 5. Проведення співбесід (для тих категорій осіб, для яких це передбачено правилами прийому) розпочинається 17 липня та закінчується 19 липня 2021 року.
 6. Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня (для вступників, що вступають за співбесідою та Квотою 2 – до 12:00 20 липня) та на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 серпня 2021 року.
 7. Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 02 серпня (до 10:00 години 23 липня – за співбесідою та Квотою 2) 2021 року – на місця державного замовлення та до 13 серпня 2021 року (перший етап); до 27 серпня 2021 року (другий етап); до 29 вересня 2021 року (третій етап на вакантні місця).
 8. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 9 серпня 2021 року (за співбесідою – не пізніше 15:00 години 23 липня), а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 16 серпня 2021 року (перший наказ), 30 серпня 2021 року (другий наказ), та 30 вересня (третій наказ на вакантні місця).
 9. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 19 серпня 2021 року

* для тих категорій осіб, для яких це передбачено правилами прийому

Завершальний етап для Квоти 2: оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування – не пізніше 12:00 29 вересня;
вимоги до зарахування на місця держзамовлення – до 10:00 30 вересня.

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Медичні огляди для відповідних конкурсних пропозицій, проводяться до 09 липня 2021 року.

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди у термін визначений для виконання умов до зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня 2021 року.

Додатковий етап вступної кампанії (за наявності вільних ліцензійних місць) з 08 листопада по 30 листопада 2021 року.

Перелік документів, що необхідно подати вступникам, для вступу до Університету на навчання на перший курс ОС Молодший бакалавр

 1. Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 2. Документ про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал та копія);
 3. Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2018, 2019, 2020 або 2021 років (оригінали та копії);
 4. Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)*;
 5. Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)*;
 6. 6 фото (3 х 4);
 7. Копія паспорта;
 8. Копія ідентифікаційного коду;
 9. Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 10. Швидкозшивач картонний;
 11. Конверт формату А-5.

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

*Крім ОПП «Правове забезпечення діяльності транспорту»

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Необхідні ЗНО

271 Річковий та морський транспорт

ОПП Навігація і управління морськими суднами (Судноводіння)
ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання
ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок)
ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
ОПП Правове забезпечення діяльності транспорту (тільки контрактна форма навчання)

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова*
 2. Математика або Фізика, або Іноземна мова

*Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися ЗНО з української мови і літератури

Що ви бажаєте знайти?