Поновлення

ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ДУІТ

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти до ДУІТ здійснюється на всі освітні програми денної та заочної форми навчання відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу в ДУІТ та інших нормативно-правових актів.

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Переведення та поновлення здобувачів вищої освіти на перший курс навчання не допускається.

За детальною інформацією звертайтесь до Відбіркових приймальних комісій університету.

ПОНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Особи, відраховані з ДУІТ та інших закладів освіти, можуть бути поновлені у межах ліцензованого обсягу на загальних підставах.

Поновлення до складу здобувачів вищої освіти можливе незалежно від тривалості перерви у навчанні, причини відрахування та форми навчання.

Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

Перелік документів для поновлення до складу здобувачів вищої освіти:

 1. Заява на ім’я ректора ДУІТ 
 2. Копія паспорту
 3. Копія ідентифікаційного коду
 4. Копія військово-облікового документу
 5. Копія документу про освіту, на основі якого відбувався вступ та додаток до нього
 6. Академічна довідка встановленого зразка
 7. Сертифікати ЗНО.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Переведення здобувачів вищої освіти відбувається, зазвичай, під час канікул за наявності вакантних місць на загальних підставах.

Перелік документів для переведення до складу здобувачів вищої освіти:

 1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення, погоджений ректором ЗВО, в якому навчається студент, завірений гербовою печаткою ЗВО.
 2. Копія паспорту
 3. Копія ідентифікаційного коду
 4. Копія військово-облікового документу
 5. Копія документу про освіту, на основі якого відбувався вступ та додаток до нього
 6. Копія навчальної картки / виписка з навчальної картки / копія залікової книжки, завірені в установленому порядку.
 7. Сертифікати ЗНО.

Претендент на поновлення / переведення звертається до відповідної відбіркової приймальної комісії.

Що ви бажаєте знайти?