Підтвердження місця навчання. Вимоги до зарахування

Підтвердження місця навчання. Вимоги до зарахування

Шановні вступники!

Після надання рекомендацій до зарахування, потрібно підтвердити свій вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. 

Це можна зробити наступним чином:

При вступі на бюджет: 

Крок 1. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронного цифрового підпису (ЕЦП); 

Крок 2. Надіслати сканкопії документів на пошти відбіркових комісій ДУІТ з накладанням КЕП/ЕЦП.

При вступі на контракт:

Перший спосіб

Крок 1. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронного цифрового підпису (ЕЦП); 

Крок 2. Надіслати сканкопії документів на пошти відбіркових комісій ДУІТ з накладанням КЕП/ЕЦП;

Другий спосіб

Надати особисто до відбіркових комісій ДУІТ копії необхідних документів та підписати роздруковану заяву на вступ. Копії всіх необхідних документів завіряються працівниками відбіркових комісій при наявності оригіналів.

УВАГА!

Шановні вступники, просимо дотримуватися наступних вимог при формуванні та відправлені електронних документів на пошти відбіркових комісій, а саме:

 1. Лист повинен містити ОДИН файл з накладеним Електронним Цифровим Підписом (далі ЕЦП) – це може бути АБО pdf-файл з усіма документами разом, АБО архів формату zip/rar який містить сканкопіії документів окремо.
 2. PDF-файл або архів повинен містити назву у вигляді повного прізвища, ім`я та по-батькові вступника, наприклад: «Шевченко_Іван_Олексійович.pdf» або «Шевченко_Іван_Олексійович.rar».
 3. Після накладання ЕЦП, файл повинен бути у загальноприйнятому, державному форматі .p7s наприклад, «Шевченко_Іван_Олексійович.p7s»). 

Інші формати не приймаються!

 1. У темі листа потрібно зазначити – ПІБ вступника без скорочень та позначок, спеціальність на яку вступник подає документи і форму навчання.
 2. До тексту листа потрібно прикріпити файл з накладеним ЕЦП, і зазначити у тексті листа актуальний номер телефону для швидкого контакту представника відбіркової комісії зі вступником – у разі виникнення додаткових питань.

Звертаємо увагу, що у разі недотримання даних вимог документи не будуть братися до опрацювання, а лист буде залишено без розгляду!

Перелік документів які необхідно додати:

 1. Документ, що посвідчує особу. У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду). 
 3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього.
 4. Екзаменаційний листок про проходження ЗНО, НМТ або ЄВІ/ЄФВВ (за умови використання цих результатів).
 5. Військово-обліковий документ (для військово-зобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 6. Заява на вступ сформована у особистому кабінеті (потрібно роздрукувати, заповнити, підписати та відсканувати)
 7. Заповнити анкету вступника (завантажити бланк анкети)
 8. Шлюбне свідоцтво (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом, сертифікат).
 9. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету.

Завірені КЕП (ЦЕП) сканкопії документів надсилати на електронні пошти відбіркових комісій:

[email protected]

051 Політологія;

053 Психологія;

101 Екологія (ОПП Екологія на водному транспорту);

113 Прикладна математика;

142 Енергетичне машинобудування;

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОПП Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління, ОПП Технічні та програмні засоби автоматизації);

241 Готельно-ресторанна справа;

242 Туризм і рекреація;

271 Морський та внутрішній водний транспорт.

[email protected] 

101 Екологія (ОПП Екологія транспортної інфраструктури);

193 Геодезія та землеустрій

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, ОПП Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту, ОПП Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи );

273 Залізничний транспорт;

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

[email protected]

022 Дизайн;

028 Менеджмент соціокультурної діяльності;

051 Економіка;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

073 Менеджмент;

076 Підприємництво та торгівля;

075 Маркетинг;

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки;

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті);

281 Публічне управління та адміністрування;

292 Міжнародні економічні відносини.

[email protected] 

081 Право

Що ви бажаєте знайти?