Вступ на ОС “Бакалавр” після коледжу

Вступ на ОС “Бакалавр” після коледжу

УВАГА! У ЗВ‘ЯЗКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО НАБОРУ ДО ДУІТ ЗМІНЕНО

Вступ на ОС Бакалавр на основі ОС Молодший спеціаліст
Початок прийому заяв 08.11.21
Закінчення прийому заяв 12.11.21
Фахове вступне випробування 15.11.21
Рекомендації до зарахування 16.11.21
Виконання вимог до зарахування 17.11.21 до 18.00 год
Наказ на зарахування 18.11.21

Вступ на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодший бакалавр. Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання.

 1. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників – з 01 липня по 30 вересня 2021 року;
 2. Подача заяв та документів розпочинається 14 липня та закінчується 23 липня 2021 року;
 3. Проведення вступних випробувань розпочинається 24 липня та закінчується 30 липня 2021 року;
 4. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування – не пізніше 02 серпня 2021 року;
 5. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) на місця за державним замовленням – не пізніше 6 серпня 2021 року та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 13 серпня 2021 року;
 6. Зарахування вступників – не пізніше 09 серпня 2021 року (на місця за державним замовленням) та не пізніше 16 серпня  2021 року (на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).

Відповідно до Правил прийому до Державного університету інфраструктури та технологій у 2021 році передбачено І-й та ІІ-й додаткові етапи вступної кампанії.

І-й додатковий етап вступної кампанії – з 08 лютого по 26 лютого 2021 року.

ІІ-й додатковий етап вступної кампанії – з 08 листопада по 30 листопада 2021 року.

Увага! Для вступу на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» приймаються тільки особи, які здобули освітній ступінь молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 271«Річковий та морський транспорт» із відповідними спеціалізаціями, або за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 червня 2007 року №839, та Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладом за освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 24 травня 1997 року №507. Прийом на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста випускників інших спеціальностей та спеціалізацій не здійснюється.

Перелік документів, що необхідно подати вступникам, для вступу до університету на навчання на перший курс зі скороченим строком навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі ОС «молодший бакалавр» або ОКР «молодший спеціаліст»

 1. Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується
  вступником);
 2. Диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) з додатком (оригінал та копія);
 3. Екзаменаційна картка з результатами зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);
 4. Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 5.  Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 6. 6 фото (3 х 4);
 7. Копія паспорта;
 8. Копія ідентифікаційного коду;
 9. Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 10. Швидкозшивач картонний;
 11. Конверт формату А-5;
 12. Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 13. Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт).

Увага!  При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!
Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації)

Освітньо-професійна програма

Вступні випробування для вступу
на місця державного замовлення

Вступні випробування для вступу
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

022 Дизайн

ОПП Дизайн середовища

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

051 Економіка

ОПП Економіка

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік і оподаткування

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Українська мова і література (ЗНО)
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

073 Менеджмент

ОПП Логістика

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Транспортний менеджмент

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

075 Маркетинг

ОПП Маркетинг

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО)
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

081 Право

ОПП Право

 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

101 Екологія

ОПП Екологія на водному транспорті

 
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

121 Інженерія програмного забезпечення

ОПП Інженерія програмного забезпечення

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

122 Комп’ютерні науки

ОПП Комп’ютерні науки

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

271 Річковий та морський транспорт

271.01 Навігація і управління морськими суднами 

ОПП Навігація і управління морськими суднами (Судноводіння)

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами 

ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація судновими енергетичними установками)

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

273 Залізничний транспорт

ОПП Вагони та вагонне господарство

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Локомотиви та локомотивне господарство

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

275 Транспортні технології

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

ОПП Транспортні технології на морському та річковому транспорті 

 

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП Транспортні технології на залізничному транспорті

 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. Математика (ЗНО) 
 3. Фаховий іспит
 1. Українська мова (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

292 Міжнародні економічні відносини 

ОПП Міжнародний бізнес

 
 1. Українська мова і література (ЗНО) 
 2. ЗНО на вибір вступника 
 3. Фаховий іспит

072 'Фінанси, банківська справа та страхування'

076 'Підприємництво, торгівля та біржова діяльність'

121 'Інженерія програмного забезпечення'

141 'Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка'

271 'Річковий та морський транспорт'

Пояснювальна записка - освітня програма "Судноводіння на судах внутрішнього та змішаного плавання"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Судноводіння на судах внутрішнього та змішаного плавання" (вступ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр»)

Програма співбесіди - освітня програма "Судноводіння"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Судноводіння"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Органiзацiя та управлiння перевезеннями на водному транспорті"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Управління судновими технічними системами та комплексами"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Навігація і управління морськими суднами" (вступ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр»)

275.01 'Транспортні технології (морський та річковий транспорт)'

275.02 'Транспортні технології (на залізничному транспорті)'

Програма з фізики для фахових вступних випробувань на навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Що ви бажаєте знайти?