Вступ на ОС “Бакалавр” після коледжу

Вступ на ОС “Бакалавр” після коледжу

 • Етапи вступу
 • Документи для вступу
 • Необхідні ЗНО
 • Програми випробувань

Вступ на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання.

 1. Подача заяв та документів розпочинається 13 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року
 2. Проведення вступних випробувань розпочинається 25 серпня та закінчується 31 серпня 2020 року
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування – не пізніше 16:00 години 3 вересня 2020 року
 4. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) на місця за державним замовленням – не пізніше 5 вересня 2020 року та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 11 вересня 2020 року
 5. Зарахування вступників – не пізніше 6 вересня 2020 року (на місця за державним замовленням) та не пізніше 15 вересня (на місця за рахунок фізичних та юридичних осіб) 2020 року

Увага! Для вступу на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» приймаються тільки особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 271«Річковий та морський транспорт» із відповідними спеціалізаціями, або за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 червня 2007 року №839, та Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладом за освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 24 травня 1997 року №507. Прийом на спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста випускників інших спеціальностей та спеціалізацій не здійснюється.

Перелік документів, що необхідно подати вступникам, для вступу до університету на навчання на перший курс зі скороченим строком навчання за освітнім рівнем «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»

 1. Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується
  вступником);
 2. Диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал та копія);
 3. Екзаменаційна картка з результатами зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);
 4. Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 5.  Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 6. 6 фото (3 х 4);
 7. Копія паспорта;
 8. Копія ідентифікаційного коду;
 9. Копія приписного посвідчення;
 10. Швидкозшивач картонний;
 11. Конверт формату А-5;
 12. Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 13. Оригінал та копія робочого диплому з підтвердженням при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)

Увага!  При поданні копій документів – наявність їх оригіналів обов’язкова!
Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Увага! Для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ще необхідно складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики (або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).

072 'Фінанси, банківська справа та страхування'

275.02 'Транспортні технології (на залізничному транспорті)'

Що ви бажаєте знайти?