Вступ на ОС “Бакалавр” після школи

Вступ на ОС “Бакалавр” після школи

УВАГА! У ЗВ‘ЯЗКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО НАБОРУ ДО ДУІТ ЗМІНЕНО

Вступ на ОС Бакалавр на основі ПЗСО
Початок прийому заяв08.11.21
Закінчення прийому заяв12.11.21
Рекомендації до зарахування16.11.21
Виконання вимог до зарахування17.11.21 до 18.00 год
Наказ на зарахування18.11.21

Освітній рівень «бакалавр», основний набір

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання

 1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2021 (реєстрація, проходження та оголошення результатів) розпочнеться 01 лютого та триватиме до 30 червня
 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня 2021 року та закінчується 30 вересня 2021 року
 3. Подача електронних заяв розпочинається з 14 липня та закінчується о 18:00 годині 16 липня (для осіб, які складають вступні іспити або проходять співбесіду) та о 18.00 годині 23 липня 2021 року для осіб, які вступають за результатами ЗНО.
 4. Проведення вступних іспитів та творчих конкурсів (для спеціальності 022 «Дизайн») з 7 липня по 13 липня 2021 року  та з 14 липня по 23 липня 2021 року (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
 5. Проведення співбесід (для тих категорій осіб, для яких це передбачено правилами прийому) розпочинається 17 липня та закінчується 19 липня 2021 року.
 6. Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня (для вступників, що вступають за співбесідою та Квотою 2 – до 12:00 20 липня) та на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 серпня 2021 року. 
 7. Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 02 серпня (до 10:00 години 23 липня – за співбесідою та Квотою 2) 2021 року – на місця державного замовлення та до 13 серпня 2021 року (перший етап); до 27 серпня 2021 року (другий етап); до 29 вересня 2021 року (третій етап на вакантні місця).
 8. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 9 серпня 2021 року (за співбесідою – не пізніше 15:00 години 23 липня), а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 16 серпня 2021 року (перший наказ), 30 серпня 2021 року (другий наказ), та 30 вересня (третій наказ на вакантні місця).
 9. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 19 серпня 2021 року

Завершальний етап для Квоти 2: оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування – не пізніше 12:00 29 вересня; вимоги до зарахування на місця держзамовлення – до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Медичні огляди для відповідних конкурсних пропозицій, проводяться до 09 липня 2021 року.

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди у термін визначений для виконання умов до зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня 2021 року.

Додатковий етап вступної кампанії (за наявності вільних ліцензійних місць) з 08 листопада по 30 листопада 2021 року.

Перелік документів, що необхідно подати вступникам, для вступу до Університету на навчання на перший курс ОС Бакалавр

 • Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документ про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2018, 2019, 2020 або 2021 років (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5.

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Необхідні ЗНО

022 Дизайн

ОПП Дизайн середовища

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Творчий конкурс

051 Економіка

ОПП Економіка

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія

ОПП Практична психологія

ОПП Психологія бізнесу

ОПП Психологія морського бізнесу

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік і оподаткування

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

073 Менеджмент

ОПП Транспортна логістика

ОПП Транспортний менеджмент

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Логістика

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

ОПП Маркетинг

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

081 Право

ОПП Право

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Історія України
 3. Математика або Іноземна мова

101 Екологія

ОПП Екологія транспортної інфраструктури

ОПП Екологія на водному транспорті

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Історія України або іноземна мова, або математика, або географія, або фізика, або хімія

113 Прикладна математика

ОПП Моделювання та оптимізація транспортних систем

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

ОПП Інженерія програмного забезпечення

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

ОПП Комп’ютерні науки

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

271 Річковий та морський транспорт 

ОПП Навігація і управління морськими суднами (Судноводіння)

ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок)

ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Фізика або Іноземна мова

273 Залізничний транспорт

ОПП Вагони та вагонне господарство

ОПП Локомотиви та локомотивне господарство

ОПП Управління інфраструктурою колійного господарства

ОПП Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Фізика або Іноземна мова

275 Транспортні технології

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

ОПП Транспортні технології на морському та річковому транспорті

 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП Транспортні технології на залізничному транспорті 

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Фізика або Іноземна мова

292 Міжнародні економічні відносини

ОПП Міжнародний бізнес

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Програма вступних випробувань з української мови та літератури для вступників на навчання за освітнім ступенем Бакалавр, Молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з географії для абітурієнтів які вступають на навчання за відповідними спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступних випробувань з математики для вступників на навчання за ступенем бакалавр (молодший бакалавр) на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступних випробувань з дисципліни «англійська мова» для здобуття рівня освіти – першого (бакалаврського)

Програма з фізики для вступних випробувань на навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

Що ви бажаєте знайти?