Вступ на ОС “Бакалавр” після школи

Вступ на ОС “Бакалавр” після школи

 • Етапи вступу
 • Документи для вступу
 • Необхідні ЗНО
 • Програми випробувань

Освітній рівень «бакалавр», основний набір

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання

 1. Проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2020 (реєстрація, проходження та оголошення результатів) розпочнеться 3 лютого та триватиме до 14 серпня
 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 серпня 2020 року
 3. Подача електронних заяв розпочинається з 13 серпня та закінчується о 18:00 годині 16 серпня (для осіб, які складають вступні іспити або проходять співбесіду) та о 18.00 годині 22 серпня 2020 року для осіб за результатами ЗНО
 4. Проведення творчого конкурсу для спеціальності 022 «Дизайн» з 1 серпня по 12 серпня 2020 (для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – додатково з 13 серпня по 22 серпня 2020 року)
 5. Проведення вступних випробувань та співбесід (для тих категорій осіб, для яких це передбачено правилами прийому) розпочинається 16 серпня та закінчується 18 серпня 2020 року
 6. Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 години 27 серпня (для вступників, що вступають за співбесідою – до 12:00 20 серпня) та на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не раніше 6 вересня 2020 року
 7. Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів) до 18:00 години 31 серпня (до 10:00 години 22 серпня – за співбесідою) 2020 року – на місця державного замовлення та до 13:00 години 11 вересня 2020 року – за кошти фізичних та юридичних осіб
 8. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 години 5 вересня 2020 року (за співбесідою – не пізніше 15:00 години 22 серпня), а за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня 2020 року (перший наказ) та 30 вересня (другий наказ)

Увага! Для вступу на спеціальності 081 «Право» та 292 «Міжнародні економічні відносини» конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів

Перелік документів, що необхідно подати вступникам, для вступу до Університету на навчання на перший курс ОС Бакалавр

 • Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документ про попередню освіту з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2017, 2018, 2019 (іноземна мова – 2018, 2019) або 2020 років (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення;
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5.

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Необхідні ЗНО

022  Дизайн

ОПП Дизайн середовища

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Історія України або фізика

3. Творчий конкурс: рисунок, живопис, композиція

051 Економіка

ОПП Економіка

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

053 Психологія

ОПП Психологія морського бізнесу

ОПП Психологія бізнесу

ОПП Практична психологія

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Біологія або іноземна мова

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік і оподаткування

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

073 Менеджмент

ОПП Транспортний менеджмент

ОПП Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ОПП Логістика

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

075 Маркетинг

ОПП Маркетинг

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

081 Право

ОПП Право

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

101 Екологія

ОПП Екологія на водному транспорті

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або хімія, або географія

101 Екологія

ОПП Екологія транспортної інфраструктури

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або Хімія, або Географія

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

113 Прикладна математика

ОПП Моделювання та оптимізація транспортних систем

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

121  Інженерія програмного забезпечення

ОПП Інженерія програмного забезпечення

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

122 Комп’ютерні науки

ОПП Комп’ютерні науки

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології

ОПП Автоматизація та ком´ютерно -інтегровані технології

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

151 Автоматизація та комп´ютерно -інтегровані технології

ОПП Робототехніка і комп´ютерізовані системи управління

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

271 Річковий та морський транспорт

ОПП Судноводіння (спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами)

ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок (спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами та комплексами)

ОПП  Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (спеціалізація 271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики)

ОПП  Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

271 Річковий та морський транспорт
ОПП Судноводіння (спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами)

ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок (спеціалізація 271.02 Управління судновими технічними системами та комплексами)

ЗНО для здобуття ступеня Молодший Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика (або Історія України, або Іноземна мова)

271 Річковий та морський транспорт

ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах (спеціалізація 271.04 Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)

ЗНО для здобуття ступеня Молодший Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика (або Фізика, або Іноземна мова)

273 Залізничний транспорт

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

ОПП Вагони і вагонне господарство

ОПП Локомотиви і локомотивне господарство

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

ОПП Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

Бюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

Небюджетна конкурсна пропозиція

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

292 Міжнародні економічні відносини

ОПП Міжнародний бізнес

ЗНО для здобуття ступеня Бакалавр

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

Що ви бажаєте знайти?