Вступ до магістратури

УВАГА! У ЗВ‘ЯЗКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО НАБОРУ ДО ДУІТ ЗМІНЕНО

Вступ на ОС Магістр на основі ОС Бакалавр
Початок прийому заяв 08.11.21
Закінчення прийому заяв 12.11.21
Фахове вступне випробування 15.11.21
Рекомендації до зарахування 16.11.21
Виконання вимог до зарахування 17.11.21 до 18.00 год.
Наказ до зарахування 18.11.21

Вступ на навчання за освітнім ступенем магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями (крім спеціальності 081 Право). Прийом здійснюється на денну та заочну  форми навчання.

Основні етапи:

 1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування здійснюється від 11 травня до 18:00 години 03 червня 2021 року.
 2.  Прийом заяв та документів для участі у вступному іспиті замість ЄВІ (для визначених категорій) з 22 червня по 25 червня 2021 року. 
 3. Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться:
  • 30 червня 2021 року.
 4. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів здійснюється з 01 липня 2021 року.
 5. Подача заяв та документів для вступу:
  • розпочинається 15 липня та закінчується 23 липня 2021 року
 6. Проведення фахових вступних випробувань відбудеться:
  • з 19 липня по 30 липня 2021 року.
 7. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 02 серня 2021 року.
 8. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 18.00 години 07 серпня 2021 року – на місця за державним замовленням;
  • не пізніше 18:00 години 12 серпня 2021 року на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 9. Зарахування вступників:
  • 12 серпня 2021 року – на місця за державним замовленням;
  • 16 серпня 2021 року на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Додатковий набір*:

(зарахування виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

 1. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів здійснюється від 01 червня по30 вересня 2021 року.
 2. Подача заяв та документів:
  • розпочинається 08 листопада та закінчується 19 листопада 2021 року.
 3. Проведення фахових вступних випробувань відбудеться:
  • з 10 по 22 листопада 2021 року.
 4. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 25 листопада 2021 року.
 5. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 26 листопада 2021 року.
 6. Зарахування вступників:
  • не пізніше 30 листопада 2021 року.

Вступ на навчання за освітнім ступенем магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання.

Основні етапи:

 1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування здійснюється від 11 травня до 18:00 години 03 червня 2021 року. 
 2. Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах замість ЄВІ та ЄФВВ (для визначених категорій) з 22 червня по 25 червня 2021 року. 
 3. Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться 30 червня 2021 року.
 4. Проведення єдиного фахового вступного випробування відбудеться 02 липня 2021 року.
 5. Реєстрація електронних кабінетів вступників:
  • розпочинається 01 липня 2021 року.
 6. Подача заяв та документів :
  • розпочинається 15 липня та закінчується о 18.00 год. 23 липня 2021 року.
 7. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 02 серпня 2021 року.
 8. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів):
  • не пізніше 18:00 години 07 серпня 2021 року – на місця за державним замовленням;
  • не пізніше 18:00 години 12 серпня 2021 року на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 9. Зарахування вступників:
  • не пізніше 12 серпня 2021 року – на місця за державним замовленням;
  • не пізніше 16 серпня 2021 року на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Додатковий набір*.

 (зарахування виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб):

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників:
  • розпочинається 01 червня по 30 вересня 2021 року.
 2. Подача заяв та документів:
  • розпочинається 08 листопада та закінчується 19 листопада 2021.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 25 листопада 2021 року.
 4. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів):
  • не пізніше 29 листопада 2021 року.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 30 листопада 2021 року.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Основні етапи:

 1. Подача заяв та документів:  
  • починається з 12 липня та закінчується 26 липня 2021 року.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 15 липня – по 27 липня 2021 року.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 28 липня 2021 року.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 30 липня 2021 року.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 02 серпня 2021 року.

І додатковий набір*:

 1. Подача заяв та документів:  
  • починається з 09 серпня та закінчується 20 серпня 2021 року.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 13 серпня – по 23 серпня 2021 року.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 25 серпня 2021 року.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 27 серпня 2021 року.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 31 серпня 2021 року.

ІІ  додатковий набір*:

 1. Подача заяв та документів:  
  • починається з 08 листопада та закінчується 19 листопада 2021 року.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 10 листопада – по 22 листопада 2021 року.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 25 листопада 2021 року.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 26 листопада 2021 року.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 30 листопада 2021 року.

*Набір здійснюється за наявності вільних ліцензійних місць

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника (подаються скановані копії (фотокопії)):

 • Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється власноруч розбірливо друкованими літерами).
  Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
 • Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
 • Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках).
 • Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2020 році (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДБО).
 • Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 • Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

Конкурсний відбір на навчання здійснюється за результатами:

 • На спеціальність 081 Право - за результатами єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ (тест з права та загальних навчальних правничих компетенцій) та єдиного вступного іспиту з іноземної мови ЄВІ за технологіями ЗНО;
 • На інші спеціальності (освітні програми) - за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) за технологіями ЗНО та фахового вступного випробування (у ДУІТ).

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА
ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

у Державному університеті інфраструктури та технологій 

розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу відповідної Відбіркової комісії скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (документ Заява-анкета)
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, освітню програму.

В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

АДРЕСИ ПУНКТІВ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет
(Інститут)
СпеціальністьНомер телефону для довідокАдреса електронної пошти для реєстраціїПункт видачі екзаменаційного листка
Київський інститут водного транспорту271 Річковий та морський транспорт

068-806-73-84

096-204-20-76

[email protected]вул. Кирилівська, 9 (ауд. 119)
Пн-П'ят.
10.00-16.00
073 Менеджмент (Управління та регулювання водним транспортом)

Київський інститут залізничного транспорту

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка099-360-23-14[email protected]вул. Огієнка, 19 (ауд. 103, 400)
Пн-П'ят.
09.00-16.00
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
273 Залізничний транспорт

Київський інститут залізничного транспорту

Факультет управління залізничним транспортом

275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті097-550-78-33[email protected]вул. Котельникова, 29/18, каб. 202 (Деканат)
Пн-П'ят.
09.00-16.00

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління та технологій

051 Економіка068-525-13-95[email protected]вул. Огієнка, 19 (ауд. 804)
Пн-П'ят.
10.00-15.00
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
121 Інженерія програмного забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування

Інститут управління, технологій та права

Юридичний факультет

081 Право097-299-42-13[email protected]пр-т. Героїв Сталінграду, 2 (ауд.407)
Пн-П’ят.
10.00-17.00

271 'Річковий та морський транспорт'

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Судноводіння"

Програма вступного фахового випробування (англійська мова) - освітня програма "Судноводіння" (вступ на базі ОС "Бакалавр")

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок" (вступ на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр")

Програма вступного фахового випробування (англійська мова) - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок" (вступ на базі ОС "Бакалавр")

Програма співбесіди - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок"

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Управлiння судновими технiчними системами та комплексами" (вступ на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр")

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Управлiння судновими технiчними системами та комплексами" (вступ на базі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст")

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Органiзацiя та управлiння перевезеннями на водному транспортi" (вступ на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр")

Програма вступного фахового випробування - освітня програма "Навігація і управління морськими суднами" (вступ на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр")

Програма вступного фахового випробування з іноземної мови (англійської) - освітня програма "Навігація і управління морськими суднами" (вступ на базі ОС "Магістр")

Що ви бажаєте знайти?