Вступ до магістратури

 • Етапи вступу
 • Документи для вступу
 • Необхідні ЗНО
 • Програми випробувань

Вступ на навчання за освітнім ступенем магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями (крім спеціальності 081 Право). Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання.

Основні етапи:

 1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування здійснюється від 12 травня до 18:00 години 05 червня 2020 року.

 2. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів здійснюється від 01 серпня 2020 року.

 3. Подача заяв та документів:

  • розпочинається 5 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року

 4. Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться:

  • 1 липня 2020 року.

 5. Проведення фахових вступних випробувань відбудеться:

  • з 05 серпня по 26 серпня 2020 року.

 6. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

  • не пізніше 1 вересня 2020 року – на місця за державним замовленням;

  • не пізніше 5 вересня 2020 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 7. Виконання вимог до зарахування:

  • не пізніше 18.00 години 6 вересня 2020 року – на місця за
   державним замовленням;

  • не пізніше 18:00 години 17 вересня 2020 року на місця за кошти
   фізичних та/або юридичних осіб.

 8. Зарахування вступників:

  • 11 вересня 2020 року – на місця за державним замовленням;

  • не пізніше 21 вересня 2020 року на місця за кошти фізичних
   та/або юридичних осіб.

Додаткові етапи:

заочна форма навчання (зарахування виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб):

 1. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів здійснюється від 01 серпня 2020 року.

 2. Подача заяв та документів:

  • розпочинається 2 листопада та закінчується 15 листопада 2020 року.

 3. Проведення фахових вступних випробувань відбудеться:

  • з 16 по 22 листопада 2020 року.

 4. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням
  рекомендованих до зарахування:

  • не пізніше 26 листопада 2020 року.

 5. Виконання вимог до зарахування:

  • не пізніше 18.00 години 29 листопада 2020 року.

 6. Зарахування вступників:

  • не пізніше 30 листопада 2020 року.

Вступ на навчання за освітнім ступенем магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прийом здійснюється на денну та заочну форми навчання.

Основні етапи:

 1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування здійснюється від 12 травня до 18:00 години 05 червня 2020 року.

 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників:

  • розпочинається 01 серпня 2020 року.

 3. Подача заяв та документів :

  • розпочинається 5 серпня та закінчується 22 серпня 2020 року.

 4. Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться 1 липня 2020 року.

 5. Проведення єдиного фахового вступного випробування відбудеться 3 липня 2020 року.

 6. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

  • не пізніше 1 вересня 2020 року на місця за державним замовленням;

  • не пізніше 5 вересня 2020 року на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

 7. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів):

  • не пізніше 18:00 години 6 вересня 2020 року – на місця за
   державним замовленням;

  • не пізніше 18:00 години 17 вересня 2020 року на місця за кошти
   фізичних та/або юридичних осіб.

 8. Зарахування вступників:

  • не пізніше 11 вересня 2020 року – на місця за державним
   замовленням;

  • не пізніше 21 вересня 2020 року на місця за кошти фізичних
   та/або юридичних осіб.

Додаткові етапи.

Заочна форма навчання (зарахування виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб):

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників:

  • розпочинається 01 серпня 2020 року.

 2. Подача заяв та документів:

  • розпочинається 02 листопада та закінчується 15 листопада 2020.

 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням
  рекомендованих до зарахування:

  • не пізніше 26 листопада 2020 року.

 4. Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів):

  • не пізніше 29 листопада 2020 року.

 5. Зарахування вступників:

  • не пізніше 30 листопада 2020 року.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Основні етапи (денна та заочна форма навчання):

 1. Подача заяв та документів:  
  • починається з 05 серпня та закінчується 31 серпня 2020 року.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 10 серпня – по 07 вересня 2020 року.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 11 вересня 2020 року.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 17 вересня 2020 року.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 21 вересня 2020 року.

Додаткові етапи (заочна форма навчання):

 1. Подача заяв та документів:
  • починається з 02 листопада по 15 листопада 2020 року.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 16 листопада по 22 листопада 2020 року.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:
  • 26 листопада 2020 року.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 29 листопада 2020 року.
 5. Зарахування вступників:
  • пізніше 30 листопада 2020 року.

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника (подаються скановані копії (фотокопії)):

 • Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється власноруч розбірливо друкованими літерами).
  Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
 • Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
 • Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках).
 • Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 2020 році (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДБО).
 • Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 • Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр» необхідно складання Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄВІ є обов’язковим для вступу на навчання в магістратуру за всіма спеціальностями!

ЄВІ+ЄФВВ є обов’язковими для вступу на навчання в магістратуру за спеціальністю 081 «Право»!

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Тест міститиме 2 частини – з перевірки читання та використання мови. Із програмою, на основі якої укладатимуться завдання, можна ознайомитися за посиланням.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Завдання блоку «Право» укладатиметься на основі Програми, затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року № 410. Другий блок ЄФВВ – перевірка загальних навчальних правничих компетентностей. Він міститиме завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення. Тести укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409.

Процедура реєстрації

 • У 2020 році реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування триватиме з 12 травня до 5 червня включно.
 • Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».
 • Звертаємо увагу на те, що створення запиту на формування екзаменаційного листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – сервіс ЄДЕБО).
 • Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
 • Вступник, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» і за іншими визначеними спеціальностями, має пройти реєстрацію у приймальній комісії закладу вищої освіти, який проводить набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом:

 1. Сформуйте комплект реєстраційних документів

Увага! Перелік документів, необхідних при реєстрації дивіться на цій сторінці у вкладці  Документи для вступу

 1. Оберіть пункт реєстрації в «магістратуру» та надішліть на електронну адресу відповідної приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Адреси пунктів реєстрації вступників в «магістратуру» у Державному університеті інфраструктури та технологій
Факультет Спеціальність Телефон e-mail Адреса
Юридичний 081 Право 097-299-42-13 [email protected] пр-т. Героїв Сталінграду, 2 (ауд.407)
Управління і технологій 051 Економіка 063-601-88-93 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд.804)
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
121 Інженерія програмного забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
Інфраструктури та рухомого складу залізниць 141 Електроенерге-тика, електро-техніка та елек-тромеханіка 067-220-27-56 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд.103, 318)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
273 Залізничний транспорт
Управління залізничним транспортом 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті 067-585-09-69 [email protected] вул. Огієнка, 19 (ауд.102)

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

При реєстрації вступник зазначає:

 • іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • інформацію про блоки єдиного фахового вступного випробовування, які особа бажає скласти (у разі реєстрації для вступу на спеціальність 081 Право);
 • інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (пункти для проведення ЄВІ/ЄФВВ будуть створені у Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). Зокрема, у Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані).
 1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 1. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
 1. З Кабінету вступника, абітурієнт має роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ та ЄФВВ. У даному документі буде вказано місце та час проведення випробувань.

У 2020 році основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 01 липня, єдиного фахового вступного випробування – 03 липня.

Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00).

Допуск учасників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити:

 • Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);
 • Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (паспорт);
 • Запрошення-перепустку (роздруковану з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).

Бажаємо успіху!

 

141 'Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка'

275.02 'Транспортні технології (на залізничному транспорті)'

Що ви бажаєте знайти?