Друга вища освіта

УВАГА! У ЗВ‘ЯЗКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО НАБОРУ ДО ДУІТ ЗМІНЕНО

Вступ на ОС Бакалавр на основі ОС Бакалавр (друга вища)
Початок прийому заяв08.11.21
Закінчення прийому заяв15.11.21
Фахове вступне випробування09.11. - 15.11.21
Рекомендації до зарахування16.11.21
Виконання вимог до зарахування17.11.21 до 18.00 год.
Наказ на зарахування18.11.21
Вступ на ОС Магістр на основі ОС Магістр (друга вища)
Початок прийому заяв08.11.21
Закінчення прийому заяв12.11.21

Вступне випробування з іноземної мови

Вступне випробування з фаху

12.11.21

15.11.21

Рекомендації до зарахування16.11.21
Виконання вимог до зарахування17.11.21 до 18.00 год.
Наказ на зарахування18.11.21

Для вступників на ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр» на основі ОС «Бакалавр» чи «Магістр», здобутих за іншою спеціальністю.

Набір проводиться на денну та заочну форми навчання

 1. Подача заяв та документів розпочинається 5 серпня та закінчується 26
  серпня 2020 року
 2. Проведення вступних фахових випробувань розпочинається 05 серпня та закінчується 26 серпня 2020 року
 3. Зарахування вступників не пізніше 30 серпня 2020 року

Увага! Прийом заяв і документів, проведення вступних фахових іспитів,конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти, для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за іншою спеціальністю проводиться на вільні місця в межах ліцензійного обсягу спеціальності та форми навчання.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Основні етапи:

 1. Подача заяв та документів:
  • починається з 05 серпня та закінчується 31 серпня 2020 року для денної форми навчання,
  • починається з 03 лютого по 7 лютого 2020 року для заочної форми навчання*.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • ˗ з 10 серпня – по 07 вересня 2020 року для денної форми
   навчання,
  • ˗ з 08 лютого – по 12 лютого 2020 року для заочної форми
   навчання*.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням
  рекомендованих до зарахування:
  • не пізніше 11 вересня 2020 року для денної форми навчання,
  • не пізніше 13 лютого 2020 року для заочної форми навчання*.
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 17 вересня 2020 року для денної форми навчання,
  • не пізніше 14 лютого 2020 року для заочної форми навчання*.
 5. Зарахування вступників:
  • не пізніше 21 вересня 2020 року для денної форми навчання,
  • не пізніше 17 лютого 2020 року для заочної форми навчання*.
  • *для спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» набір
   здійснюється за наявності вільних ліцензійних місць у терміни з
   17 лютого 2020 року.

Додаткові етапи:

 1. Подача заяв та документів:
  • починається з 02 листопада по 15 листопада 2020 року для
   заочної форми навчання.
 2. Проведення вступних випробувань:
  • з 16 листопада – по 22 листопада 2020 року для заочної форми навчання.
 3. Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням
  рекомендованих до зарахування:
  • 26 листопада 2020 року для заочної форми навчання,
 4. Виконання вимог до зарахування:
  • не пізніше 29 листопада 2020 року для заочної форми навчання,
 5. Зарахування вступників:
  • пізніше 30 листопада 2020 року для заочної форми навчання.

Документи для вступу на ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр» на основі ОС «Бакалавр» чи «Магістр», здобутих за іншою спеціальністю

 1. Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується
  вступником);
 2. Диплом бакалавра з додатком (оригінал та копія);
 3. Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 4. 6 фото (3 х 4);
 5. Копія паспорта;
 6. Копія ідентифікаційного коду;
 7. Копія приписного посвідчення;
 8. Швидкозшивач картонний;
 9. Конверт формату А-5;
 10. Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників денної та заочної форми спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 11. Оригінал та копія робочого диплому при наявності (для вступників денної та заочної форми спеціальності 271 Річковий та морський транспорт).

Увага!  При поданні копій документів – наявність їх оригіналів
обов’язкова!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!

Для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за іншою спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти зараховуються за результатами вступних фахових випробувань. Без ЗНО!

271 'Річковий та морський транспорт'

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Судноводіння" (бакалавр)

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок" (бакалавр)

Програма співбесіди - освітня програма "Експлуатація суднових енергетичних установок" (бакалавр)

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" (бакалавр)

Програма співбесіди - освітня програма "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" (бакалавр)

Пояснювальна записка - освітня програма "Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання"

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання" (бакалавр)

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Управлiння судновими технiчними системами та комплексами" (бакалавр)

Програма фахового вступного випробування - освітня програма "Навігація і управління морськими суднами" (бакалавр)

Програма фахового вступного випробування з  іноземної мови (англійської) - освітня програма "Навігація і управління морськими суднами" (бакалавр)

Що ви бажаєте знайти?