Друга вища освіта

Для вступу у 2023 році на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю з числа осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти:

Етапи та строки проведення вступної кампанії:

 1. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі 
  • з 20 липня до 18.00 год. 28 липня  (основна сесія)
  • з 21 серпня до 18.00 год. 25 серпня (додаткова сесія)
 2. Співбесіда (виключно для вступників за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт)
  • з 21 липня по 31 липня(основна сесія)
  • з 22 серпня по 28 серпня (додаткова сесія)
 3. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  Надання рекомендацій до зарахування
  • 01 серпня (основна сесія)
  • 29 серпня (додаткова сесія)
  Виконання вимог до зарахування
  • 3 серпня (основна сесія)
  • 30 серпня (додаткова сесія)
  Зарахування
  • 4 серпня (основна сесія)
  • 31 серпня (додаткова сесія)

Перелік документів для вступу

 1. Документ, що посвідчує особу. У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
 2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ,та додаток до нього.
 3. Сертифікат НМТ / ЗНО та інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua), за умови використання цих результатів.
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду).
 5. Військово-обліковий документ (для військово-зобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 6. Фотокартки – 4 шт. Кольорові фото , розміром 3*4
 7. Шлюбне свідоцтво (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом, сертифікат).
 8. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету.
 • При подачі документів мати копії та оригінали всіх документів.
 • Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету.
 1. Вступ у 2023 році на перший курс зі скороченим строком навчаннядля здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі раніше здобутого освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») здійснюється за мотиваційним листом (крім спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт).
 2. Вступ у 2023 році на перший курс зі скороченим строком навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі раніше здобутого освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») на спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт здійснюється за результатами співбесіди з фаху.

Програми іспитів:

271 Морський та внутрішній водний транспорт
ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання

271.02 Управління судновими технічними системами та комплексами
ОПП Управління судновими технічними системами та комплексами

271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
ОПП Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Структура мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційних листів для вступу на навчання до Державного університету інфраструктури та технологій

 1. Формальні вимоги до мотиваційних листів
  Зміст повинен бути лаконічним, виклад думок-стислим з використанням найменшого числа слів, має бути представлена чітка структура листа, текст якого можна розбивати на абзаци, кожен з яких може містити певну концепцію.
 2. Структура мотиваційного листа.
  Вступна частина листів включає звернення до Голови Приймальної комісії (професорові Надії БРАЙКОВСЬКІЙ) та коротку інформацію про вступника ( ПІБ,  адреса проживання, номер телефону та електронна адреса). У вступній частині вступник надає інформацію про здобуту освіту, вказує на який освітній ступінь та форму здобуття освіти, факультет, спеціальність/освітню програму подає заяву.
  Основна частина.
  Перелік власних досягнень та особистих якостей, що на думку вступника, є його перевагами.
  Характеристику своєї мотивації щодо вступу на обрану освітньо-професійну програму.
  Опис бачення своєї кар’єри по закінченні навчання за обраною освітньою програмою.
  Заключна частина має завершуватися підсумком на одне-два речення, які мають підтвердити готовність вступника навчатися.
 3. Критерії оцінювання мотиваційних листів
  Оцінювання мотиваційних листів здійснюється за наступними критеріями:
  • Структурованість та логічність викладення – наявність вступної, основної і заключної частини, поділу тексту на абзаци, оцінюється цілісність, послідовність суджень, логічність викладення матеріалу;
  • Вмотивованість вступника – обгрунтування вибору спеціальності/освітньої програми, розуміння обраної професії, перспектив професійного зростання, значення амбіцій, планів та цілей, наведення навичок, здобутків,  особистих якостей, які визначають вступника гарним кандидатом на вступ до ДУІТ.

Наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватися на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями. До ДУІТ можна вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому. При рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

Що ви бажаєте знайти?