До МОНУ в підтримку автономії ДУІТ звернулась Асоціація міжнародних експедиторів України

До МОНУ в підтримку автономії ДУІТ звернулась Асоціація міжнародних експедиторів України

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулась до Міністерства освіти і науки України з приводу підтримки Державного університету інфраструктури та технологій у його прагненні збереження автономії, що є одним із фундаментальних принципів Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Співпраця АМЕУ та ДУІТ триває чимало років, забезпечуючи якісну підготовку фахівців транспорту та постачання молодих працівників на вакантні посади підприємств галузі. ДУІТ здійснює професійну підготовку фахівців транспортно-інфраструктурної сфери, більшість освітніх програм ДУІТ спрямовано на відповідність єдиній транспортній політиці ЄС, в т.ч. Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту, за унікальними освітніми програмами, що не мають аналогів серед інших вітчизняних ЗВО. 

Реорганізація ЗВО створить перешкоди запровадженню відповідно до політики ЄС механізму взаємного визнання дипломів, сертифікатів тощо щодо підготовки фахівців у сфері водного транспорту, над реалізацією якого ДУІТ працює багато років. Судноплавні компанії, річкові порти, термінали та інші підприємства водного транспорту, розташовані в регіонах Центру України, надають послуги саме в сфері внутрішнього водного транспорту, водночас у регіоні розташування ЗВО відсутні аналогічні заклади, що здійснюють підготовку фахівців транспортно-логістичної сфери щодо здійснення залізничних та річкових перевезень. 

Реорганізація ДУІТ унеможливить подальше здобуття вищої освіти за обраними здобувачами унікальними освітніми програмами, що призведе до порушень прав та інтересів здобувачів. 

Відновлення річкових перевезень та використання їх потенціалу, відродження вітчизняного суднобудування та судноремонту, залучення інвестицій у розбудову інфраструктури перевезень – всі ці завдання потребують наявності високоосвічених фахівців, підготовка яких має в умовах воєнного стану мати безперервний характер. Переривання процесів підготовки здобувачів за цими напрямками призведе до системних непоправних освітніх втрат. Надолужити здобуття вищої освіти та компенсувати нестачу фахівців у сфері річкових та залізничних перевезень при втраті матеріально-технічної бази підготовки та звільненні науково-педагогічного персоналу буде неможливо.

Післявоєнне відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей неможливо провести ані за рахунок виключно коштів державного бюджету, ані за рахунок приватних компаній, тому вирішення цих завдань здійснюватиметься на засадах інтеграції зусиль держави, підприємств транспортно-інфраструктурної сфери та клієнтури як сторін, зацікавлених щодо удосконалення надання послуг з перевезень, чим і обґрунтована доцільність збереження підготовки фахівців з інфраструктурних напрямків у Державному університеті інфраструктури та технологій. 

З огляду на вищевикладене, АМЕУ звертається до МОНУ з проханням відкликати проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України щодо реорганізації ДУІТ шляхом приєднання до іншого закладу вищої освіти та зберегти автономним та самостійним закладом вищої освіти ДУІТ.

Що ви бажаєте знайти?